xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Giang Biên triển khai bình xét gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa năm 2019

Thực hiện hướng dẫn của Phòng văn hóa và thông tin quận Long Biên về việc bình xét công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa năm 2019, chiều 01/10/2019, tại phòng họp số 1, Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phường Giang Biên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch bình xét Gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa năm 2019.

Dự hội nghị có các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phường, các ông bà tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt trận 20 tổ dân phố trên địa bàn phường. Đồng chí Đoàn Văn Tình - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy – Phó Chủ tịch UBND, Phó ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phường (BCĐ) và đồng chí Nguyễn Thị Hoài - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy – Chủ tịch UB MTTQ – Phó BCĐ chủ trì hội nghị.

Theo kế hoạch, các ban vận động ở 20 tổ dân phố sẽ tiến hành bình xét Gia đình văn hóa năm 2019, gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc, liên gia tiêu biểu, xuất sắc; gia đình văn hóa 3 năm liền (2017, 2018, 2019). Thời gian tiến hành bình xét từ ngày 01/10/2019 đến hết ngày 18/10/2019. Ban chỉ đạo của phường thẩm định công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2019 từ ngày 20/10/2019 đến ngày 30/10/2019. Theo kế hoạch, UBND phường ra quyết định công nhận danh hiệu gia đình văn hóa năm 2019; gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc, liên gia tiêu biểu, xuất sắc năm 2019 trước ngày 01/11/2019. Các danh hiệu gia đình văn hóa, gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc, liên gia tiêu biểu, xuất sắc năm 2019; tặng giấy khen gia đình văn hóa 3 năm liền 2017, 2018, 2019 (15%) sẽ được tổ dân phố biểu dương vào dịp tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11. Việc thẩm định kết quả bình xét Tổ dân phố văn hóa năm 2019 tại phường Giang Biên kết thúc trước 01/12/2019.

Năm nay, các tổ dân phố tiến hành bình xét danh hiệu Gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hoá theo Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính Phủ. Trước đó, UBND Phường Giang Biên đã tổ chức hội nghị tập huấn bình xét Gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hoá tới các thành viên ban chỉ đạo của phường và ban vận động tại 20 tổ dân phố trên địa bàn phường.