xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Phường Giang Biên quán triệt việc xây dựng Tổ dân phố xanh sạch đẹp văn minh

Sáng 12/7/2019, UBND phường đã có buổi làm việc với 20 tổ dân phố trên địa bàn phường để quán triệt một số nội dung liên quan đến xây dựng Tổ dân phố xanh sạch đẹp văn minh. Dự hội nghị có các đồng chí Trưởng các ngành đoàn thể, tổ trưởng 20 tổ dân phố trên địa bàn phường. Đồng chí Đoàn Văn Tình - Phó Chủ tịch UBND phường chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đoàn Văn Tình - Phó Chủ tịch UBND Phường triển khai một số nội dung liên quan đến việc xây dựng Tổ dân phố xanh sạch, đẹp, văn minh. Đồng chí nhấn mạnh các nội dung tiêu chí xanh, tiêu chí sạch, tiêu chí đẹp, tiêu chí văn minh để các tổ dân phố thực hiện đảm bảo theo đúng kế hoạch liên tịch giữa UBND-UB MTTQ phường về phát động phong trào xây dựng Tổ dân phố xanh, sạch, đẹp, văn minh.

Theo đó, 201/20 tổ dân phố trên địa bàn phường Giang Biên đã đăng ký xây dựng Tổ dân phố xanh sạch đẹp văn minh và đưa các nội dung phát động vào hội nghị đại biểu nhân dân ở tổ dân phố. Hiện nay, các tổ dân phố đang cùng nhân dân trong tổ thực hiện tốt các tiêu chí xanh, sạch, đẹp, văn minh. Nhiều tổ dân phố đã tổ chức trồng và chăm sóc cây xanh rất tốt. Có tổ dân phố đã tổ chức niêm yết bộ quy tắc ứng xử tại tổ dân phố đảm bảo, được nhân dân trong tổ dân phố đồng tình ủng hộ.

Tại hội nghị, các đồng chí Tổ trưởng dân phố cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện như việc tuyên truyền đảm bảo trật tự đô thị, trồng và duy trì các loại cây xanh, một số cây hoa tổ dân phố trồng có hiện tượng bị mất trộm...do đó phần nào cũng ảnh hưởng tới việc xây dựng tổ dân phố xanh, sạch, đẹp, văn minh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Tình - Phó Chủ tịch UBND phường đề nghị các ngành đoàn thể tích cực hơn nữa trong việc tuyên truyền đoàn viên, hội viên cùng tham gia xây dựng Tổ dân phố xanh, sạch, đẹp, văn minh. Các đồng chí Tổ trưởng dân phố triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, vận động nhân dân chung tay thực hiện tốt phong trào xây dựng Tổ dân phố xanh, sạch, đẹp, văn minh. Theo kế hoạch giữa tháng 8/2019, UBND Phường sẽ thành lập tổ công tác của UBND Phường tổ chức chấm điểm đối các tiêu chí đánh giá tổ dân phố xanh sạch đẹp văn minh trên địa bàn toàn phường. Đầu tháng 9/2019, UBND quận cũng thành lập đoàn chấm điểm tổ dân phố xanh, sạch, đẹp, văn minh trên địa bàn toàn quận.