xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Giang Biên hoàn thành việc tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân tại 20 tổ dân phố

Trong 2 ngày 02, 03/3/2019, tại các nhà văn hóa tổ dân phố, 20/20 Ban vận động phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tổ dân phố trên địa bàn phường Giang Biên đã tổ chức xong hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019. Hội nghị tập trung bàn nội dung nâng cao chất lượng cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới ,đô thị văn minh” gắn với thực hiện xây dựng tổ dân phố Xanh-sạch- đẹp - Văn minh năm 2019.

Theo đó, hội nghị đại biểu nhân dân được tổ chức tại 20 tổ dân phố trên địa bàn phường Giang Biên. Hội nghị được tổ chức đúng trình tự, hướng dẫn của UBND-UB MTTQ phường. Tại các Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả tổ chức và thực hiện nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân tổ dân phố năm 2018, bàn việc nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới ,đô thị văn minh” gắn với thực hiện xây dựng tổ dân phố Xanh -  sạch - đẹp - văn minh và gia đình văn hóa tại cộng đồng dân cư năm 2019.

Thực hiện chủ đề hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019 với mục tiêu là xây dựng tổ dân phố văn hóa “ xanh, sạch, đẹp, văn minh”; xây dựng khu dân cư đảm bảo đường thông, hè thoáng, trồng và chăm sóc cây xanh, hoa, xây dựng khu dân cư đảm bảo văn minh và an toàn không có người vi phạm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức các hoạt động để nhân dân giám sát chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; xây dựng quan hệ cộng đồng thân thiện, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, xây dựng gia đình văn hóa, bình đẳng và tiến bộ.

Tại các tổ dân phố trong khu đô thị Việt Hưng các hộ bàn nâng cao chất lượng và quản lý nhà chung cư theo đúng luật, các hộ đưa ra các giải pháp áp dụng cho từng tổ để nhân dân tự giác chấp hành quy định về quản lý nhà chung cư để xây dựng khu phố văn minh và hiện đại

Tại các hội nghị, Ban vận động đã tổ chức tuyên truyền các nội dung như thực hiện văn minh đô thị, quy tắc ứng xử nơi công cộng và trong cộng đồng dân cư, tuyên truyền nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội; bàn biện pháp về trồng và chăm sóc cây xanh, hoa cây cảnh đăng ký các tuyến đường xanh, sạch, đẹp.

Hội nghị đại biểu nhân dân tại 20 tổ dân phố trên địa bàn phường Giang Biên đã thành công tốt đẹp. Các chi hội đoàn thể và 237 liên gia ở các tổ dân phố đã ký cam kết thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019.

Một số hình ảnh tại hội nghị

Hội nghị ĐBND tổ dân phố số 1 (nhân dân đóng góp ý kiến)

Hội nghị ĐBND TDP số 2

Hội nghị ĐB ND TDP số 7

Hội nghị ĐBND TDP số 18