giới thiệu chung

Giới thiệu về phường Giang Biên, quận Long Biên

Ngày đăng 13/09/2016 | 02:04  | Lượt xem: 5209
Giang Biên vốn là tên chữ dùng để gọi vùng đất Vự Đàm ngày xưa, bấy giờ là tên của một đơn vị hành chính gồm hai thôn Tình Quang và Quán Tình, đều là những đơn vị hành chính độc lập. Thời thực dân...