văn bản - chính sách

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 10/BNV Biểu các nhiệm vụ tháng 10/2016 29/09/2016
Số 02/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND phường Giang Biên nhiệm kỳ 2016-2021 12/09/2016
Số 205/TB-UBND Thông báo kết luận của UBND phường Giang Biên tại buổi giao ban tháng 9/2016 09/09/2016
Số 09/BNV Biểu các nhiệm vụ tháng 9/2016 31/08/2016
Số 147/TB-UBND Thông báo kết luận của UBND phường Giang Biên tại buổi giao ban tháng 8/2016 04/08/2016
Số 08/BNV Biểu các nhiệm vụ tháng 8/2016 01/08/2016
85/KH-UBND KH chăm sóc sức khỏe đổi tượng chính sách, người có công, người nghèo trên địa bàn phường Giang Biên. 29/07/2015
75/KH-UBND KH thực hiện luật lao động, giải quyết việc làm, tư vấn hướng nghiệp, dậy nghề trên địa bàn phường Giang Biên năm 2015. 29/07/2015
73/KH-UBND KH trợ giúp người nghèo, cận nghèo và Bảo trợ xã hội trên địa bàn phường Giang Biên. 29/07/2015
166/QĐ-UBND QĐ trích quỹ Vì người nghèo Tặng quà cho con hộ nghèo, hộ cận nghèo ngày 01.6.2015. 29/07/2015
47/TTr-UBND Tờ trình đề nghị công nhận lại trường Mầm non Giang Biên đạt chuẩn quốc gia 05/06/2015