văn bản - chính sách

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 14/TB-UBND Thông báo kết luận tại buổi giao ban công tác tháng 01/2018 06/01/2018
Số 14/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND phường tại buổi giao ban công tác tháng 01/2018 06/01/2018
Số 182/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP năm 2018 30/12/2017
Số 177/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2018 25/12/2017
Số 235/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND phường tại buổi giao ban công tác tháng 10/2017 30/09/2017
Số 212/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND phường tại buổi giao ban công tác tháng 9/2017 30/08/2017
Số 174/TB-UBND Thông báo kết luận của UBND phường Giang Biên tại buổi giao ban tháng 7/2017 05/07/2017
Số 152/TB-UBND Thông báo kết luận của UBND phường Giang Biên tại buổi giao ban công tác tháng 6/2017 29/05/2017
Số 82/TB-UBND Thông báo kết luận của UBND phường Giang Biên tại buổi giao ban tháng 4/2017 04/04/2017
Số 32/TB-UBND Thông báo kết luận của UBND phường Giang Biên tại buổi giao ban tháng 03/2017 02/03/2017
Số 03/BNV Biểu các nhiệm vụ tháng 03/2017 01/03/2017
Số 02/ĐGNV Đánh giá kết quả thực hiện biểu nhiệm vụ tháng 02/2017 01/03/2017
Số 03/LH Lịch tổ chức cuộc họp, hội nghị tháng 3/2017 24/02/2017
Số 36/BC-UBND Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện quy định giảm họp tháng 02/2017 24/02/2017
Số 17/TB-UBND Thông báo kết luận của UBND phường Giang Biên taij buổi giao ban tháng 02/2017 07/02/2017
Số 02/BNV Biểu nhiệm vụ tháng 02/2017 02/02/2017
Số 01/ĐGT Đánh giá kết quả thực hiện biểu nhiệm vụ tháng 01/2017 01/02/2017
Số 01/CT-UBND Chương trình công tác năm 2017 12/01/2017
Số 01/BNV Biểu nhiệm vụ tháng 01/2017 30/12/2016
Số 222/TB-UBND Thông báo kết luận của UBND phường Giang Biên tại buổi giao ban tháng 10/2016 04/10/2016