văn bản - chính sách

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
254/TB-UBND Thông báo công khai hồ sơ cấp GCNQSD đất của ông Nguyễn Văn Hiền tại tổ 3, phường Giang Biên 14/05/2018
Số 103/KH-UBND Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2018 24/04/2018
Số 147/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND phường tại buổi giao ban công tác tháng 4/2018 03/04/2018
Số 141/TB-BCĐCNTT Thông báo kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo tại buổi giao ban đánh giá kết quả thực hiện mô hình CQĐT tháng 3 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2018 30/03/2018
Số 96/KH-UBND Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ về "Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020" phường Giang Biên năm 2018 30/03/2018
Số 95/KH-UBND Kế hoạch thực hiện chỉ số quản trị và hành chính công trên địa bàn phường năm 2018 29/03/2018
Số 89/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2018 23/03/2018
Số 88/KH-UBND Kế hoạch các nhiệm vụ thực hiện chủ đề công tác năm 2018 " Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị " 22/03/2018
Số 97/TB-UBND Thông báo phân công nhiệm vụ phụ trách, thực hiện các tiêu chí mô hình Cơ quan điện tử phường Giang Biên năm 2018 20/03/2018
Số 85/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND phường tại buổi giao ban hoạt động tổ trưởng, tổ phó TDP quý I/2018 15/03/2018
Số 76/TB-BCĐCNTT Thông báo kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo tại buổi giao ban đánh giá kết quả thực hiện mô hình CQĐT tháng 2 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2018 12/03/2018
Số 46/TB-UBND Thông báo kết luận tại buổi giao ban tháng 02/2018 10/03/2018
Số 73/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND phường tại buổi giao ban công tác tháng 03/2018 08/03/2018
Số 50/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2018 05/03/2018
65/TB-UBND Thông báo công khai danh sách hộ mới ra kinh doanh tháng 3 năm 2018 05/03/2018
Số 78/KH-UBND Kế hoạch thực hiện chủ đề “Vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp” 27/02/2018
Số 76/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2018 23/02/2018
Số 72/KH-UBND Thực hiện chương trình 03-Ctr/QU về “Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân 07/02/2018
Số 36/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình 02-CTr/QU của Quận ủy về "Đẩy mạnh CCHC, trọng tâm chuẩn hóa đội ngũ CB,CC,VC theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình Cơ quan điện tử" phường Giang Biên năm 2018 19/01/2018
Số 08/KH-UBND Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của UBND phường năm 2018 10/01/2018