tin mới nhất

Mầm non đô thị Việt Hưng thông báo tuyển sinh năm học 2016 - 2017
Ngày đăng 09/06/2016 | 15:43  | Lượt xem: 784

Ngày 08/6/2016, trường Mầm non đô thị Việt Hưng đã có thông báo số số 03/TB-MNĐTVH về việc tuyển sinh mầm non năm học 2016 - 2017.

Theo đó, năm học 2016- 2017, trường Mầm non đô thị Việt Hưng tuyển sinh chỉ tiêu 270 trẻ. Đây là năm đầu tiên nhà trường tuyển sinh học sinh bậc mầm non thông qua hình thức trực tuyến. Thời gian đăng ký trực tuyến từ ngày 19/6/2016 đến ngày 22/6/2016. Thời gian nhận hồ sơ học sinh từ 01/7/2016 đến ngày 15/7/2016. Xem chi tiết thông báo tuyển sinh của trường mầm non đô thị Việt Hưng tại đây: