tin mới nhất

Quận Long Biên tuyển dụng lực lượng bảo vệ dân phố thực hiện quản lý đô thị tại phường
Ngày đăng 04/06/2016 | 08:40  | Lượt xem: 773

Thực hiện quyết định số 11786/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý đô thị trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016 – 2020, ngày 02/6/2016, UBND quận Long Biên đã có thông báo số 251/TB-UBND về việc tuyển dụng lực lượng bảo vệ dân phố thực hiện quản lý đô thị phường thuộc quận Long Biên.

Theo đó, năm 2016, UBND quận Long Biên tuyển dụng 13 người lực lượng bảo vệ dân phố thực hiện quản lý đô thị phường thuộc Quận Long Biên. Trong đó, ưu tiên tuyển dụng những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ Trung cấp trở lên; người hoàn thành nghĩa vụ quân sự; người hoàn thành nghĩa vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân; những người đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ an ninh, trật tự; những người đã từng tham gia lực lượng bảo vệ dân phố theo đề án tổ chức lực lượng bảo vệ dân phố thực hiện quản lý đô thị trên địa bàn Quận Long Biên giai đoạn 2011- 2015. Trong thời gian tham gia được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 06/6/2016 đến ngày 01/7/2016 tại phòng Nội vụ Quận Long Biên.

Xem chi tiết thông báo tuyển dụng tại đây: