tin mới nhất

Quận Long Biên công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND quận long Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 25/05/2016 | 15:14  | Lượt xem: 334

Ngày 24/5/2016, Ủy ban bầu cử Quận Long Biên đã công bố quyết định bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Long Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016- 2021

Theo đó, tổng số người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Long Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 39 người. Không có đơn vị phải tổ chức bầu cử thêm, bầu cử lại. 

Xem toàn bộ nội dung quyết định số 40/QĐ-UBBC ngày 24/5/2016 của Ủy ban bầu cử Quận Long Biên về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Long Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đây: