tin mới nhất

MTTQ phường Giang Biên tổ chức 7 buổi tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu HĐND phường vận động bầu cử
Ngày đăng 09/05/2016 | 16:01  | Lượt xem: 225

Căn cứ Điều 64 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, từ ngày 06/5 đến ngày 08/5/2016, Ban thường trực Ủy ban MTTQ phường Giang Biên đã tổ chức xong các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu HĐND phường Giang Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2012 vận động bầu cử.

Theo đó, Ban thường trực Ủy ban MTTQ phường Giang Biên đã chủ trì tổ chức 7 hội nghị tiếp xúc cử tri với 1117 cử tri tham dự. Tại các điểm tiếp xúc, những người ứng cử đại biểu HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 -2021 trình bày dự kiến chương trình hành động của mình nếu được cử tri bầu là đại biểu HĐND phường và trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm. Đây là hoạt động trước bầu cử nhằm tạo điều kiện để cử tri tiếp xúc với người ứng cử, hiểu rõ hơn người ứng cử. Trên cơ sở đó cử tri sẽ cân nhắc, lựa chọn, bầu những người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu  HĐND phường Giang Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016 -2021.

Việc vận động bầu cử được MTTQ phường tổ chức đảm bảo nguyên tắc tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Người ứng cử đại biểu HĐND ở đơn vị bầu cử nào thì thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử đó.
Sau hội nghị tiếp xúc cử tri, Ban Thường trực Ủy ban MTT phường sẽ tổng hợp báo cáo tình hình tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu HĐND được thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 66, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Nội dung của báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được gửi tới kỳ họp thứ nhất HĐND phường Giang Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo kế hoạch từ nay đến ngày 18/5/2016, Ủy ban MTTQ phường Giang Biên sẽ phối hợp với Ủy ban MTTQ quận Long Biên tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu HĐND phường Quận Long Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2012 vận động bầu cử theo Luật.