tin mới nhất

Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Giang Biên tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của UBMTTQ Việt Nam Quận Long Biên, chương trình Đại hội UBMTTQ Việt Nam phường Giang Biên.
Ngày đăng 27/12/2018 | 09:35  | Lượt xem: 212

Sáng ngày 26/12/2018, tại phòng họp số 1, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Giang Biên tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của UBMTTQ Việt Nam Quận Long Biên, chương trình Đại hội UBMTTQ Việt Nam phường Giang Biên nhiệm kỳ 2019-2024

Thực hiện kế hoạch số 33/KH-MTTQ ngày 6/10/2018 của UBMTTQ phường giang biên về tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam phường Giang Biên tiến tới đại hội MTTQ quận Long Biên nhiệm kỳ 2019-2024. Được sự nhất trí của thường trực đảng ủy phường Giang Biên, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ phường lần thứ 21, nhiệm kỳ 2014-2019.

Dự và chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Hoài - Ủy viên thường vụ Đảng ủy- Chủ tịch UBMTTQ phường; các ông bà ủy viên UBMTTQ phường nhiệm kỳ 2014-2019.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hoài - Chủ tịch UB MTTQ phường thông qua dự thảo báo cáo của MTTQ quận, nội dung chương trình tổ chức đại hội đại biểu MTTQ Việt nam phường Giang Biên nhiệm kỳ 2019-2024; khái quát những nét nổi bật về vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam nói chung, MTTQ phường Giang Biên nói riêng đã và đang tiếp tục được khẳng định và nâng cao trong đời sống chính trị - xã hội. MTTQ Việt Nam phường Giang Biên kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, góp phần tạo nên sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân Mối quan hệ gắn bó giữa mặt trận và các tầng lớp nhân dân được tăng cường. Các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường đã cùng chung sức, chung lòng cùng Đảng, chính quyền vượt qua những khó khăn, thử thách, giữ vững sự ổn định chính trị- xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo niềm tin, sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân.

Hội nghị đã có 5 ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị của MTTQ quận nhiệm kỳ 2019-2024. Trong nhiệm kỳ qua MTTQ quận đã đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện tốt 5 chương trình toàn khóa, làm tốt công tác tuyên truyền,vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, công tác nhân đạo từ thiện tập hợp được khối đại đoàn kết toàn dân; Giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân. Nâng cao năng lực hoạt động của cả hệ thống MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo của MTTQ quận nhiệm kỳ 2014-2019 trình trước đại hội Ban thương trực MTTQ phường tiếp thu và tổng hợp báo cáo gửi MTTQ quận để hoàn thiện.

Kết thúc hội nghị, 100% các vị ủy viên UBMTTQ phường nhiệm kỳ 2014-2019 biểu quyết thông qua dự kiến Đề án nhân sự UBMTTQ phường nhiệm kỳ 2019-2024; việc triệu tập đại biểu dự đại hội MTTQ phường và nội dung, chương trình đại hội MTTQ phường nhiệm kỳ 2019-2024./.