tin tức - sự kiện nổi bật

Giang Biên quán triệt đề án sắp xếp, bố trí cán bộ kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và tổ dân phố
Ngày đăng 03/10/2019 | 22:36  | Lượt xem: 299

Sáng 03/10/2019, tại hội trường UBND phường, Đảng ủy –HĐND-UBND Giang Biên tổ chức hội nghị quán triệt đề án sắp xếp, bố trí cán bộ kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và tổ dân phố; đề án sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường Giang Biên.

Sáng 03/10/2019, tại hội trường UBND phường, Đảng ủy–HĐND-UBND phường Giang Biên tổ chức hội nghị quán triệt đề án sắp xếp, bố trí cán bộ kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và tổ dân phố;  đề án sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường Giang Biên. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy – HĐND-UBND- UB MTTQ, các ngành đoàn thể, công chức, hợp đồng, lao động, người hoạt động không chuyên trách thuộc phường, lực lượng cảnh sát khu vực, các ông bà là Bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt trận ở 20 tổ dân phố trên địa bàn phường.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo địa phương, đồng chí Đào Mạnh Trung – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy- Chủ tịch HĐND phường quán triệt nội dung đề án số 15-ĐA/QU ngày 27/9/2019 của Quận ủy Long Biên về sắp xếp, bố trí cán bộ kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và tổ dân phố trên địa bàn quận Long Biên. Theo đó, đề án do Quận ủy Long Biên xây dựng căn cứ vào các văn bản pháp lý do Trung ương, Thành phố Hà Nội ban hành, cụ thể là Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 29/11/2018 của Thành ủy Hà Nội; Nghị Quyết số 08/2019-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND thành phố Hà Nội; Quyết định số 5241/QĐ-UBND ngày 19/9/2019, Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND thành phố Hà Nội; Đề án số 21-ĐATU ngày 16/9/2019 của Thành ủy Hà Nội. Việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở phường và tổ dân phố trên địa bàn quận Long Biên nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, gắn với tinh giản số lượng người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn dân cư.

Trước khi Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố có hiệu lực thi hành, Quận Long Biên bố trí 15 chức chức danh với 21 người, do không còn Hội Nông dân (phường loại 1) và bố trí 15 chức danh với 19 người, do không còn Hội Nông dân (phường loại 2). Quận Long Biên bố trí 288 người hoạt động không chuyên trách tại 14 phường. Đối với chức danh không chuyên trách ở tổ dân phố, quận Long Biên bố trí 05 chức danh: Bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, tổ phó dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, tổ đội trưởng quân sự, bảo vệ dân phố. Như vậy, quận Long Biên đã bố trí 1.651 người hoạt động không chuyên trách ở 294 tổ dân phố tại 14 phường trên địa bàn quận.

Đề án sắp sắp xếp, bố trí cán bộ kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và tổ dân phố trên địa bàn quận Long Biên được thực hiện theo Nghị định Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Theo đó, Quận Long Biên bố trí cấp phường gồm 9 chức danh người hoạt động không chuyên trách. Trong đó, phường loại 1 được bố trí không quá 11 người, phường loại 2 bố trí không quá 10 người. Đảm bảo mức khoán quỹ phụ cấp không quá 16,0 đối với phường loại 1 và 13,7 đối với phường loại 2. Sắp xếp bố trí tối đa 7 người hoạt động không chuyên trách/01 phường để đảm nhiệm, kiêm nhiệm 9 chức danh không chuyên trách ở cấp phường theo hướng: Bố trí từ 2-3 người hoạt động không chuyên trách để đảm nhiệm 02 chức danh không bố trí kiêm nhiệm gồm: Văn phòng Đảng ủy, phó Chỉ huy quân sự (phường loại 1 có thể bố trí 2 người); Bố trí từ 4-5 người hoạt động không chuyên trách để đảm nhiệm, kiêm nhiệm 7 chức danh không chuyên trách còn lại ở phường gồm: Phụ trách công tác truyền thanh, Phó chủ tịch UB MTTQ, Phó Chủ tịch Hội CCB, phó Chủ tịch Hội Phụ nữ, Phó Bí thư đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội người cao tuổi, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ.

Đối với việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố. Việc bố trí kiêm nhiệm căn cứ vào quy mô tỏ dân phố quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ và tình hình thực tế cụ thể tại tổ. Các tổ dân phố có quy mô từ 450 hộ trở lên (kể cả không sát nhập và sau sát nhập) không khuyến khích kiêm nhiệm. Trường hợp bố trí kiêm nhiệm phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tổ dân phố. Các tổ dân phố từ 225 hộ đến dưới 450 hộ (kể cả không phải sát nhập và sau sát nhập) thực hiện kiêm nhiệm Bí thư chi bộ kiêm Tổ trưởng dân phố hoặc Trưởng ban Công tác mặt trận. Theo kế hoạch, việc sắp xếp, bố trí cán bộ kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và tổ dân phố xong trước ngày 05/11/2019.

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Thúy Vân- Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường đã trình bày Đề án sáp nhập các tổ dân phố trên địa bàn phường Giang Biên. Theo Đề án, phường Giang Biên sẽ sát nhập 6 tổ dân phố thành 3 tổ dân phố gồm các tổ dân phố số 8, 9, 10, 11, 12, 13. Giữ nguyên 14 tổ dân phố gồm các tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Việc sáp nhập tổ dân phố được thực hiện song song với việc bố trí sắp xếp cán bộ kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và tổ dân phố. Thời gian thực hiện xong trước ngày 15/10/2019.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đinh Xuân Hùng – Quận ủy viên – Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh việc thực hiện chính sách sẽ khuyến khích, đẩy mạnh người hoạt động không chuyên trách ở phường và tổ dân phố theo hướng kiêm nhiệm các chức danh; giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách và một số chức danh khác; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác của đội ngũ hoạt động không chuyên trách và một số chức danh khác, tăng thu nhập cho người hoạt động không chuyên trách khi kiêm nhiệm, đồng thời ngân sách cơ sở được sử dụng hiệu quả. Việc bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở phường và tổ dân phố tác động tới nhiều người, nhiều đối tượng, có thể gây xáo trộn trong hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là những người đang hoạt động không chuyên trách, một số người bố trí kiêm nhiệm công việc sẽ nhiều hơn, một số người sẽ nghỉ công tác. Đề án được thực hiện trong thời gian chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường đề nghị cần làm tốt công tác tư tưởng, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên hội viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện, đồng thời quan tâm giải quyết chế độ chính sách theo quy định.