tin tức - sự kiện nổi bật

Hội nghị giao ban công tác lãnh đạo tháng 6, triển khai nhiệm vụ tháng 7/2019
Ngày đăng 26/06/2019 | 14:57  | Lượt xem: 114

Chiều ngày 25/6/2019, tại Phòng họp số 1, Đảng ủy phường đã tổ chức họp giao ban công tác lãnh đạo tháng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết lãnh đạo công tác tháng 6 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo tháng 7/2019. Chủ trì hội nghị đồng chí Đinh Xuân Hùng - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường.

Tháng 6 là thời điểm các đơn vị tập trung đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, từ đó đưa ra các phương hướng cụ thể đảm bảo hoàn thành và vượt các chỉ tiêu chính trong năm 2019. Qua đánh giá kết quả thực hiện cho thấy: Đảng ủy đã quan tâm chỉ đạo sát sao việc triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của đảng trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có sự đổi mới, các chương trình công tác được cụ thể hóa, phù hợp với thực tiễn. Coi trọng công tác dân vận, đổi mới trong hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng. Qua 6 tháng đầu năm, cơ bản các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều hoàn thành, công tác quốc phòng, quân sự được củng cố; trật tự xã hội được duy trì, an ninh chính trị được giữ vững. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng cao, đổi mới về nội dung phát huy mạnh mẽ vai trò của nhân dân trong tham gia giám sát, phản biện, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.

Hội nghị có 13 ý kiến trao đổi, làm rõ. Các ý kiến tập trung kiến nghị các nội dung liên quan công tác đảng, tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí dự hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường chủ trì và kết luận hội nghị: Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua và để hoàn thành mục tiêu năm 2019, đồng chí yêu cầu các đơn vị tập trung lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể:

1. Giao HĐND phường tổ chức khảo sát ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp.

2. Các đơn vị tập trung sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

3. Đề nghị các chi bộ:

- Phối hợp UBND tổ chức thực hiện tốt kế hoạch chấm dứt chăn nuôi tập trung trên địa bàn phường từ nay đến năm 2020

- Kịp thời nắm bắt, báo cáo Đảng ủy, UBND phường các vấn đề xảy ra trên địa bàn phường.

- Tuyên truyền các biện pháp đảm báo phòng cháy chữa cháy.

- Tăng cường công tác quản lý đảng viên đặc biệt là đảng viên sinh hoạt theo Quy định 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị.