tin tức - sự kiện nổi bật

Đảng ủy phường tổ chức giao ban công tác lãnh đạo tháng 10/2019
Ngày đăng 25/10/2019 | 14:58  | Lượt xem: 81

Như thường lệ, sáng ngày 25/10/2019, Đảng ủy phường tổ chức họp giao ban công tác lãnh đạo định kỳ tháng 10/2019. Dự và trực tiếp chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đinh Xuân Hùng - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường

Theo báo cáo đánh giá, về cơ bản kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2019 đã hoàn thành 100% theo kế hoạch tháng, tổng thu ngân sách ước đạt 419.776.000 đồng, đạt 14.9% dự toán giao; công tác phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng được đảm bảo, thực hiện chi trả trợ cấp người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định. MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, các chi bộ trực thuộc chủ động nắm bắt tình hình tôn giáo trên địa bàn phường; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về những vấn đề dân sinh, bức xúc xảy ra trên địa bàn; phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Sau phần báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10, hội nghị tập trung thảo luận, bổ sung kết quả đạt được, góp ý một số giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường cũng thống nhất cao với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2019; đồng chí cũng yêu cầu: Trong tháng 11/2019, các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng cụ thể:

1. Tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện phương án sắp xếp, bố trí cán bộ hoạt động không chuyên trách kiêm nhiệm; thực hiện đề án sáp nhập Tổ dân phố trên địa bàn phường.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 167-KH/ĐU ngày 15/8/2019 của Đảng ủy phường về “tổ chức Đại hội chi bộ tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025”;

3. Tổ chức trao huy hiệu đảng đợt 07/11.

4. Chỉ đạo tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân, biểu dương gia đình văn hóa tiểu biểu năm 2019.

5. Chỉ đạo tổ chức sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019.

6. Các chi bộ trực thuộc tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch số 167-KH/ĐU ngày 15/8/2019 của Đảng ủy phường về “tổ chức Đại hội chi bộ tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025”; Công văn số 211-CV/QU ngày 9/8/2019 của Quận ủy về “Thực hiện quy định về quản lý đảng viên và sàng lọc đưa những người không đủ tư cách ra khỏi đảng”; quán triệt, triển khai quy định số 1048-QĐ/QU, ngày 11/10/2019 “về việc cán bộ, đảng viên ra nước ngoài và quan hệ với tổ chức, cá nhân người nước ngoài”. Thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên./.