tin tức - sự kiện nổi bật

Hội nghị giao ban công tác lãnh đạo tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9/2019
Ngày đăng 27/08/2019 | 14:56  | Lượt xem: 70

Sáng ngày 27/8/2019, Đảng ủy phường tổ chức họp giao ban công tác lãnh đạo tháng 8/2019 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết lãnh đạo công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo tháng 9/2019. Chủ trì hội nghị đồng chí Đinh Xuân Hùng - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường.

Tháng 8/2019, Đảng ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn phường. Theo đó, trong tháng 8, Đảng ủy đã tổ chức Quán triệt chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kế hoạch đại hội các chi bộ và đại hội đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên đặc biệt việc thực hiện các quy định về quản lý đảng viên theo Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư “về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, Tổng thu ngân sách ước đạt 1.360.303.000 đồng, đạt 8.7% dự toán giao; chủ động ứng phó kịp thời cơn bão số 4 diễn ra ngày 02/8/2019, tổ chức tuyên truyền chủ trương dừng chăn nuôi gia súc, gia cầm đến 05 hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn phường.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, chỉ đạo các nhà trường tích cực chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho năm học mới 2018 - 2019; Chi trả trợ cấp cho người có công, Bảo trợ xã hội được duy trì thực hiện tốt; công tác cải cách hành chính tiếp tục quan tâm thực hiện… Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững.

Cuộc họp đã tập trung thảo luận về những còn tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như: tình trạng đổ trộm phế thải, vệ sinh môi trường, các biện pháp thực hiện chủ đề công tác năm của quận “hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh”; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa bàn thuộc phường.....

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu: Trong tháng 9/2019, các đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng quý III; các nhà trường tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Giao UBND phường tiếp tục giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của các đơn vị cơ sở. Các chi bộ tăng cường công tác quản lý đảng viên; tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch số 167-KH/ĐU ngày 15/8/2019 của Đảng ủy phường về “tổ chức Đại hội chi bộ tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025”; Công văn số 211-CV/QU ngày 9/8/2019 của Quận ủy về “Thực hiện quy định về quản lý đảng viên và sàng lọc đưa những người không đủ tư cách ra khỏi đảng”; làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong thực hiện pháp luật…/.