thông tin tuyển dụng

Thông báo lịch tổ chức khai mạc kỳ thi, lịch thi, phòng thi, số báo danh của thí sinh đủ điều kiện thi tuyển công chức phường năm 2019
Ngày đăng 23/05/2019 | 10:56  | Lượt xem: 34

Ngày 21/5/2019, Hội đồng tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên ban hành Thông báo số 03/TB-HĐTD về việc thông báo lịch tổ chức khai mạc kỳ thi, lịch thi, phòng thi, số báo danh thí sinh đủ điều kiện thi tuyển công chức phường năm 2019 (môn thi trắc nghiệm trên máy vi tính)

Căn cứ Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 06/03/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019;

Thực hiện Hướng dẫn số 979/HD-SNV ngày 10/5/2019 của Ban chỉ đạo tuyển dụng công chức viên chức thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn tổ chức, thực hiện tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019; Hướng dẫn số 1068/HD-BCĐ ngày 20/5/2019 của Ban chỉ đạo tuyển dụng công chức viên chức thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn tổ chức thi, chấm thi, phúc khảo kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019;

Hội đồng tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên thông báo lịch tổ chức khai mạc kỳ thi, lịch thi, phòng thi, số báo danh của thí sinh đủ điều kiện thi tuyển công chức phường năm 2019 (môn thi trắc nghiệm trên máy vi tính), cụ thể như sau:

I. KHAI MẠC KỲ THI

1. Địa điểm: Hội trường Quận ủy Long Biên,

Địa chỉ: Số 1, phố Vạn Hạnh, khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội.

2. Thời gian: 09h00 ngày 31/5/2019 (thứ sáu)

Lưu ý: Đề nghị các thí sinh có mặt lúc 08h45 ngày 31/5/2019 để ban tổ chức trao đổi một số nội dung trước khi dự khai mạc.

II. TỔ CHỨC THI TRẮC NGHIỆM

1. Lịch thi: ngày 03/6/2019 (thứ hai); Ca 9, từ 10h00 – 12h00.

2. Địa điểm thi: Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông, số 1 Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân, Hà Nội)

3. Phòng thi: Phòng 1 (P.211); Phòng 2 (P.212)

4. Số báo danh: Có danh sách kèm theo

Lưu ý: Đề nghị thí sinh đến trước giờ thi 15 phút và chờ tại Hội trường tầng 5 (Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông, số 1 Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân, Hà Nội); tập trung trước cửa phòng thi theo hướng dẫn để kiểm tra CMND, chụp ảnh, phát mật khẩu đăng nhập cá nhân trước khi vào phòng (thí sinh chỉ được mang bút vào phòng thi)Dự kiến 10h00 gọi thí sinh vào phòng thi; 10h15 tổ chức thi trắc nghiệm môn tin học và môn nghiệp vụ chuyên ngành; 11h15 kết thúc thi, thí sinh ký xác nhận và ra về.

Thí sinh sẽ làm liên tục 2 môn thi trắc nghiệm, môn tin học thi trước, môn nghiệp vụ chuyên ngành thi sau; thời gian làm bài là 30 phút/1 bài thi; thí sinh được miễn thi tin học chờ bên ngoài, sau khi thi tin học được 25 phút giám thị sẽ gọi vào để thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Kết quả thi sẽ được Hội đồng tuyển dụng công chức phường công bố tại Mục thông tin tuyển dụng - Cổng thông tin điện tử quận Long Biên.

Các văn bản tham khảo:

1. Thông báo nội dung thi tuyển

2. Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc kỳ thi; Lịch thi, phòng thi, số báo danh của thí sinh đủ điều kiện thi tuyển