thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng công chức phường năm 2019
Ngày đăng 18/03/2019 | 09:51  | Lượt xem: 53

Chỉ tiêu thi tuyển và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức Quận Long Biên năm 2019

Thông báo tuyển dụng: chi tiết./.

Chỉ tiêu thi tuyển: chi tiết./.