chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 03/2018/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 03/2018 16/01/2018
Số 08/KH-UBND Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của UBND phường năm 2018 10/01/2018
Số 02/2018/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 02/2018 08/01/2018
Số 14/TB-UBND Thông báo kết luận tại buổi giao ban công tác tháng 01/2018 06/01/2018
Số 14/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND phường tại buổi giao ban công tác tháng 01/2018 06/01/2018
Số 01/2018/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 01/2018 02/01/2018
Số 182/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP năm 2018 30/12/2017
Số 02/2017/NQ-HĐND Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hgooji, an ninh quốc phòng năm 2018 28/12/2017
Số 07/NQ-HĐND Nghị quyết về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2018 28/12/2017
Số 08/NQ-HĐND Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân phường 28/12/2017
Số 177/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2018 25/12/2017
Số 52/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 52/2017 25/12/2017
Số 50/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 50/2017 11/12/2017
Số 323/QĐ-UBND Quyết định v/v điều động công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 06/12/2017
Số 49/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 49/2017 04/12/2017
Số 48/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 48/2017 27/11/2017
Số 47/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 47/2017 20/11/2017
Số 46/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 46/2017 13/11/2017
Số 45/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 45/2017 06/11/2017
Số 44/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 44/2017 30/10/2017