chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 07/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 07/2018 12/02/2018
Số 72/KH-UBND Thực hiện chương trình 03-Ctr/QU về “Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân 07/02/2018
Số 06/2018/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 06/2018 05/02/2018
Số 06/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 06/2018 05/02/2018
Số 05/KH-HĐND Kế hoạch giám sát công tác quản lý và thực hiện vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Giang Biên 31/01/2018
Số 04/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND phường Giang Biên tháng 02/2018 30/01/2018
Số 05/2018/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 05/2018 30/01/2018
Số 04/2018/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 04/2018 26/01/2018
Số 36/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình 02-CTr/QU của Quận ủy về "Đẩy mạnh CCHC, trọng tâm chuẩn hóa đội ngũ CB,CC,VC theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình Cơ quan điện tử" phường Giang Biên năm 2018 19/01/2018
Số 03/2018/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 03/2018 16/01/2018
Số 08/KH-UBND Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của UBND phường năm 2018 10/01/2018
Số 02/2018/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 02/2018 08/01/2018
Số 14/TB-UBND Thông báo kết luận tại buổi giao ban công tác tháng 01/2018 06/01/2018
Số 14/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND phường tại buổi giao ban công tác tháng 01/2018 06/01/2018
Số 01/2018/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 01/2018 02/01/2018
Số 182/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP năm 2018 30/12/2017
Số 02/2017/NQ-HĐND Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hgooji, an ninh quốc phòng năm 2018 28/12/2017
Số 07/NQ-HĐND Nghị quyết về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2018 28/12/2017
Số 08/NQ-HĐND Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân phường 28/12/2017
Số 177/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2018 25/12/2017