chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 04/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND phường Giang Biên tháng 02/2018 30/01/2018
Số 05/2018/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 05/2018 30/01/2018
Số 04/2018/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 04/2018 26/01/2018
Số 36/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình 02-CTr/QU của Quận ủy về "Đẩy mạnh CCHC, trọng tâm chuẩn hóa đội ngũ CB,CC,VC theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình Cơ quan điện tử" phường Giang Biên năm 2018 19/01/2018
Số 03/2018/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 03/2018 16/01/2018
Số 08/KH-UBND Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của UBND phường năm 2018 10/01/2018
Số 02/2018/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 02/2018 08/01/2018
Số 14/TB-UBND Thông báo kết luận tại buổi giao ban công tác tháng 01/2018 06/01/2018
Số 14/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND phường tại buổi giao ban công tác tháng 01/2018 06/01/2018
Số 01/2018/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 01/2018 02/01/2018
Số 182/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP năm 2018 30/12/2017
Số 02/2017/NQ-HĐND Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hgooji, an ninh quốc phòng năm 2018 28/12/2017
Số 07/NQ-HĐND Nghị quyết về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2018 28/12/2017
Số 08/NQ-HĐND Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân phường 28/12/2017
Số 177/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2018 25/12/2017
Số 52/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 52/2017 25/12/2017
Số 50/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 50/2017 11/12/2017
Số 323/QĐ-UBND Quyết định v/v điều động công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 06/12/2017
Số 49/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 49/2017 04/12/2017
Số 48/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 48/2017 27/11/2017