chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 08/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động của Thường trực HĐND - Các ban HĐND phường Giang Biên quý II năm 2018 26/03/2018
Số 13/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 13/2018 26/03/2018
Số 89/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2018 23/03/2018
Số 88/KH-UBND Kế hoạch các nhiệm vụ thực hiện chủ đề công tác năm 2018 " Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị " 22/03/2018
Số 97/TB-UBND Thông báo phân công nhiệm vụ phụ trách, thực hiện các tiêu chí mô hình Cơ quan điện tử phường Giang Biên năm 2018 20/03/2018
Số 12/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 12/2018 19/03/2018
Số 85/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND phường tại buổi giao ban hoạt động tổ trưởng, tổ phó TDP quý I/2018 15/03/2018
Số 11/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 11/2018 12/03/2018
Số 76/TB-BCĐCNTT Thông báo kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo tại buổi giao ban đánh giá kết quả thực hiện mô hình CQĐT tháng 2 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2018 12/03/2018
Số 46/TB-UBND Thông báo kết luận tại buổi giao ban tháng 02/2018 10/03/2018
Số 73/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND phường tại buổi giao ban công tác tháng 03/2018 08/03/2018
Số 07/KH-HĐND Kế hoạch giám sát công tác quản lý, sử dụng nhà văn hóa các tổ dân phố và trung tâm văn hóa thể dục thể thao phường Giang Biên năm 2018 06/03/2018
Số 50/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2018 05/03/2018
Số 10/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 10/2018 05/03/2018
Số 78/KH-UBND Kế hoạch thực hiện chủ đề “Vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp” 27/02/2018
Số 06/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND phường Giang Biên tháng 03/2018 26/02/2018
Số 09/2018/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 09/2018 26/02/2018
Số 09/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 09/2018 26/02/2018
Số 76/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2018 23/02/2018
Số 08/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 08/2018 19/02/2018