chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 17/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 17/2018 23/04/2018
Số 16/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 16/2018 16/04/2018
Số 15/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 15/2018 09/04/2018
Số 16/TB-HĐND Thông báo kết quả giám sát việc UBND phường quản lý việc thực hiện mô hình hoạt động nhà văn hóa tổ dân phố, trung tâm văn hóa-thể dục thể thao phường 09/04/2018
Số 147/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND phường tại buổi giao ban công tác tháng 4/2018 03/04/2018
Số 14/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 14/2018 03/04/2018
Số 141/TB-BCĐCNTT Thông báo kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo tại buổi giao ban đánh giá kết quả thực hiện mô hình CQĐT tháng 3 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2018 30/03/2018
Số 96/KH-UBND Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ về "Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020" phường Giang Biên năm 2018 30/03/2018
Số 95/KH-UBND Kế hoạch thực hiện chỉ số quản trị và hành chính công trên địa bàn phường năm 2018 29/03/2018
Số 13/TB-HĐND Thông báo lịch trực tiếp dân quý II năm 2018 của HĐND phường Giang Biên 26/03/2018
Số 09/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND phường Giang Biên tháng 4/2018 26/03/2018
Số 08/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động của Thường trực HĐND - Các ban HĐND phường Giang Biên quý II năm 2018 26/03/2018
Số 13/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 13/2018 26/03/2018
Số 89/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2018 23/03/2018
Số 88/KH-UBND Kế hoạch các nhiệm vụ thực hiện chủ đề công tác năm 2018 " Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị " 22/03/2018
Số 97/TB-UBND Thông báo phân công nhiệm vụ phụ trách, thực hiện các tiêu chí mô hình Cơ quan điện tử phường Giang Biên năm 2018 20/03/2018
Số 12/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 12/2018 19/03/2018
Số 85/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND phường tại buổi giao ban hoạt động tổ trưởng, tổ phó TDP quý I/2018 15/03/2018
Số 11/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 11/2018 12/03/2018
Số 76/TB-BCĐCNTT Thông báo kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo tại buổi giao ban đánh giá kết quả thực hiện mô hình CQĐT tháng 2 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2018 12/03/2018