chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 20/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 20/2018 14/05/2018
Số 19/ĐHTB ĐỊnh hướng tin bài tuần 19/2018 07/05/2018
Số 10/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND phường Giang Biên tháng 5/2018 02/05/2018
Số 18/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 18/2018 02/05/2018
Số 103/KH-UBND Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2018 24/04/2018
Số 17/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 17/2018 23/04/2018
Số 16/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 16/2018 16/04/2018
Số 15/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 15/2018 09/04/2018
Số 16/TB-HĐND Thông báo kết quả giám sát việc UBND phường quản lý việc thực hiện mô hình hoạt động nhà văn hóa tổ dân phố, trung tâm văn hóa-thể dục thể thao phường 09/04/2018
Số 147/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND phường tại buổi giao ban công tác tháng 4/2018 03/04/2018
Số 14/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 14/2018 03/04/2018
Số 141/TB-BCĐCNTT Thông báo kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo tại buổi giao ban đánh giá kết quả thực hiện mô hình CQĐT tháng 3 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2018 30/03/2018
Số 96/KH-UBND Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ về "Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020" phường Giang Biên năm 2018 30/03/2018
Số 95/KH-UBND Kế hoạch thực hiện chỉ số quản trị và hành chính công trên địa bàn phường năm 2018 29/03/2018
Số 13/TB-HĐND Thông báo lịch trực tiếp dân quý II năm 2018 của HĐND phường Giang Biên 26/03/2018
Số 09/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND phường Giang Biên tháng 4/2018 26/03/2018
Số 08/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động của Thường trực HĐND - Các ban HĐND phường Giang Biên quý II năm 2018 26/03/2018
Số 13/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 13/2018 26/03/2018
Số 89/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2018 23/03/2018
Số 88/KH-UBND Kế hoạch các nhiệm vụ thực hiện chủ đề công tác năm 2018 " Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị " 22/03/2018