chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 31/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 31/2018 30/07/2018
Số 30/ĐHTB ĐỊnh hướng tin bài tuần 30/2018 23/07/2018
Số 14/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường tháng 7/22018. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2018 23/07/2018
Số 02/QĐ-HĐND Quyết định vv ban hành 04 quy trình nội bộ trong công tác HĐND phường Giang Biên 17/07/2018
Số 29/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 29/2018 16/07/2018
Số 28/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 28/2018 09/07/2018
Số 345/TB-UBND Thông báo kết luận của chủ tịch UBND phường tháng 7/2018 05/07/2018
Số 13/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND phường Giang Biên tháng 7 năm 2018 03/07/2018
Số 12/KH-HĐND kế hoạch công tác của thường trực HĐND phường Giang Biên quý III năm 2018 03/07/2018
Số 27/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 27/2018 02/07/2018
Số 140/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 6/2018 29/06/2018
Số 124/KH-UBND Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2018 29/06/2018
Số 26/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 26/2018 25/06/2018
Số 25/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 25/2018 18/06/2018
Số 24/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 24/2018 11/06/2018
Số 299/TB-UBND Thông báo kết luận của chủ tịch UBND phường tại buổi giao ban công tác tháng 6/2018 06/06/2018
Số 23/ĐHTB Định hướng tin bài tuwnf 23/2018 04/06/2018
Số 22/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 22/2018 28/05/2018
Số 112/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2018 24/05/2018
Số 21/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 21/2018 21/05/2018