chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 20/KH-HĐND Kế hoạch Hoạt động của Thường trực HĐND- Các Ban HĐND phường Giang Biên quý IV năm 2018 27/09/2018
Số 19/KH-HĐND Kế hoạch Công tác của Thường trực HĐND phường Giang Biên tháng 10 năm 2018 27/09/2018
Số 39/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 39/2018 24/09/2018
Số 38/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 38/2018 17/09/2018
Số 04/QĐ-HĐND Quyết định về việc thành lập đoàn giám sát vv tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu về KTXH, ANQP 9 tháng đầu năm 2018 11/09/2018
Số 17/KH-HĐND Kế hoạch giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu về KTXh, ANQP 9 tháng đầu năm 2018 11/09/2018
Số 37/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 37/2018 10/09/2018
Số 449/TB-UBND Thông báo kết luận của Phó chủ tịch phường tại buổi họp giao ban công tác tháng 9/2018 06/09/2018
Số 449/TB-UBND Thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND phường tại buổi giao ban công tác tháng 9/2018 06/09/2018
Số 36/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 36/2018 04/09/2018
Số 140/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2018 30/08/2018
Số 16/KH-HĐND Kế hoạch của Thường trực HĐND phường tháng 9 năm 2018 29/08/2018
Số 35/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 35/2018 27/08/2018
Số 34/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 34/2018 20/08/2018
Số 33/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 33/2018 12/08/2018
Số15/KH-HĐND Kế hoạch giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND về công tác quản lý các hợp đồng thuê thầu đất công, thu hoa lợi công sản năm 2018 08/08/2018
Số 03/QĐ-HĐND Quyết định vv thành lập đoàn giám sát về công tác quản lý đất công, thu hoa lợi công sản năm 2018 của UBND phường Giang Biên. 08/08/2018
Số 403/TB-UBND Thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND phường tại buổi giao ban công tác tháng 8/2018 07/08/2018
Số 32/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 32/2018 06/08/2018
Số131/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2018 30/07/2018