chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 23/KH-HĐND Kế hoạch công tác của HĐND phường Giang Biên tháng 12/2018 29/11/2018
Số 48/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 48/2018 26/11/2018
Số 166/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2018 23/11/2018
Số 56/TB-HĐND Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 48 quý IV năm 2018 23/11/2018
Số 06/QĐ-HĐND Quyết định vv thành lập đoàn giám sát công tác quản lý VS ATTP; PCCC tại chợ Quán Tình, Tình Quang 21/11/2018
Số 22/Kh-HĐND Kế hoạch giám sát công tác quản ly VS ATTP; PCCC tại chợ Tình Quang, Quán Tình 21/11/2018
Số 47/2018 Định hướng tin bài tuần 47/2018 19/11/2018
Số 46/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 46/2018 12/11/2018
Số 45/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 45/2018 05/11/2018
Số 518/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND phường tại buổi giao ban công tác tháng 11/2018 02/11/2018
Số 21/KH-HĐND Kế hoạch công tác của HĐND phường Giang Biên tháng 11/2018 30/10/2018
Số 44/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 44/2018 29/10/2018
Số 160/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2018 24/10/2018
Số 43/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 43/2018 22/10/2018
Số 42/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 42/2018 15/10/2018
Số 41/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 41/2018 08/10/2018
Số 482/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND phường tại buổi giao ban công tác tháng 10/2018 04/10/2018
Số 40/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 39/2018 01/10/2018
Số 05/QĐ-HĐND Quyết định V/v thành lập đoàn giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ; Vệ sinh an toàn thực phẩm; Thu chi tài chính tại các trường công lập trên địa bàn phường Giang Biên năm học 2018-2019. 27/09/2018
Số 18/KH-HĐND Kế hoạch Giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ; Vệ sinh an toàn thực phẩm;Thu chi tài chính tại các trường công lập trên địa bàn phường Giang Biên năm 2018. 27/09/2018