chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 11/2019/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 11/2019 13/03/2019
Số 39/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND phường tại buổi giao ban công tác tháng 3/2019 01/03/2019
Số 06/KH-HĐND Kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2019 " Hành động vì một Long Biên xanh-sạch-đẹp-văn minh" 01/03/2019
Số 05/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực; Ban HĐND phường Giang Biên tháng 03/2019 01/03/2019
Số 80/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2019 25/02/2019
Số 09/2019/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 09/2019 25/02/2019
Số 08/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 08/2019 18/02/2019
Số 04/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực; Ban HĐND phường Giang Biên tháng 02/2019 11/02/2019
Số 22/TB-UBND Thông báo kết quận của Chủ tịch UBND phường tại buổi giao ban công tác tháng 02/2019 01/02/2019
Số 01/QĐ-UBND Quyết định vv thành lập đoàn giám sát việc quản lý tài sản công đối với 02 trung tâm văn hóa - thể thao, các nhà văn hóa tổ dân phố trên địa bàn phường 31/01/2019
Số 03/KH-HĐND Kế hoạch giám sát việc quản lý tài sản công đối với trung tâm văn hoán - thể thao phường các nhà văn hóa tổ dân phố trên địa bàn phường 31/01/2019
Số 05/2019/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 05/2019 28/01/2019
Số 39/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2019 26/01/2019
Số 04/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 04/2019 21/01/2019
Số 02/2019/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 02/2019 07/01/2019
Số 02/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND phường tại buổi giao ban công tác tháng 01/2019 04/01/2019
Số 02/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực; Ban HĐND phường Giang Biên tháng 01/2019 03/01/2019
Số 01/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực; Ban HĐND phường năm 2019 03/01/2019
Số 01/2019/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 01/2019 02/01/2019
Số 173/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2019 24/12/2018