chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 01/QĐ-UBND Quyết định vv thành lập đoàn giám sát việc quản lý tài sản công đối với 02 trung tâm văn hóa - thể thao, các nhà văn hóa tổ dân phố trên địa bàn phường 31/01/2019
Số 03/KH-HĐND Kế hoạch giám sát việc quản lý tài sản công đối với trung tâm văn hoán - thể thao phường các nhà văn hóa tổ dân phố trên địa bàn phường 31/01/2019
Số 05/2019/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 05/2019 28/01/2019
Số 39/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2019 26/01/2019
Số 04/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 04/2019 21/01/2019
Số 02/2019/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 02/2019 07/01/2019
Số 02/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND phường tại buổi giao ban công tác tháng 01/2019 04/01/2019
Số 02/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực; Ban HĐND phường Giang Biên tháng 01/2019 03/01/2019
Số 01/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực; Ban HĐND phường năm 2019 03/01/2019
Số 01/2019/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 01/2019 02/01/2019
Số 173/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2019 24/12/2018
Số 52/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 52/2018 24/12/2018
Số 51/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 51/2018 17/12/2018
Số 50/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 50/2018 10/12/2018
Số 49/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 49/2018 03/12/2018
Số 23/KH-HĐND Kế hoạch công tác của HĐND phường Giang Biên tháng 12/2018 29/11/2018
Số 48/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 48/2018 26/11/2018
Số 166/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2018 23/11/2018
Số 56/TB-HĐND Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 48 quý IV năm 2018 23/11/2018
Số 06/QĐ-HĐND Quyết định vv thành lập đoàn giám sát công tác quản lý VS ATTP; PCCC tại chợ Quán Tình, Tình Quang 21/11/2018