chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 03/NQ-HĐND Nghị quyết về việc chấp nhận đơn xin thôi thành viên UBND phường khóa II, nhiệm kỳ 2011-2016 29/06/2015
Số 02/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu chi ngân sách năm 2014 phường Giang Biên 29/06/2015
Số 01/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về tình hình kinh tế xã hôi, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 29/06/2015
205/QĐ-UBND. Thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 5/2015 24/06/2015
204/QĐ-UBND Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2013 - 2015. 24/06/2015
203/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn BCĐ phòng chống dịch bệnh phường Giang Biên năm 2015. 19/06/2015
134/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm, hưởng ứng các sự kiện về Dân số - KHHGĐ năm 2015 18/06/2015
125/UBND Phối hợp tổ chức hội nghị tọa đàm "Lắng nghe trẻ em nói" 12/06/2015
47/TTr-UBND Tờ trình đề nghị công nhận lại trường Mầm non Giang Biên đạt chuẩn quốc gia 05/06/2015
116/UBND-VP Giới thiệu cá nhân đề nghị khen thưởng ông, bà tổ trưởng, tổ phó TDP. 02/06/2015
Số 05-NQ/ĐU Nghị quyết lãnh đạo công tác tháng 6/2015 01/06/2015
Số 06/BNV-UBND Biểu các nhiệm vụ tháng 6/2015 28/05/2015
159/QĐ-UBND Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Thanh tra nhân dân, GSCĐ nhiệm ký 2013 - 2015. 19/05/2015
155/QĐ-UBND Thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 2 và tháng 4 năm 2015 15/05/2015
Số 05/BNV-UBND Biểu các nhiệm vụ tháng 5/2015 27/04/2015
77/UBND-VP Đề nghị xét tặng kỷ niệm chương "Bảo vệ ANTQ" năm 2015. 20/04/2015
02/HĐTĐKT Công văn về việc thực hiện cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2015. 08/04/2015
01/KH-HĐTĐKT Kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 228/CTr-UBND ngày 31/12/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về đổi mới công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020. 08/04/2015
Số 04/BNV-UBND Biểu các nhiệm vụ tháng 4/2015 31/03/2015
Số 03/BNV-UBND Biểu các nhiệm vụ tháng 3/2015 28/02/2015