chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 111/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 05/2019 25/04/2019
Số 17/2019/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 17/2019 22/04/2019
Số 16/2019/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 16/2019 16/04/2019
Số15/2019/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 15/2019 08/04/2019
Số 02/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Thành lập đoàn giám sát về quản lý thực hiện các phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế năm 2019 và việc thực hiện Thông báo số 45/TB-HĐND ngày 05/10/2018 về kết quả giám sát công tác quản lý các hợp đồng thuê thầu đất công, thu hoa lợi công sản năm 2018 05/04/2019
Số 09/KH-HĐND KẾ HOẠCH Giám sát về công tác quản lý thực hiện các phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế năm 2019 và việc thực hiện Thông báo kết quả giám sát số 45/TB-HĐND ngày 5/10/2018 về kết quả giám sát công tác quản lý các hợp đồng thuê thầu đất công, thu hoa lợi công sản phường Giang Biên năm 2018. 05/04/2019
Số 95/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND phường tại buổi gaio ban công tác tháng 04/2019 30/03/2019
Số 08/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực; Ban HĐND phường Giang Biên quý II/2019 29/03/2019
Số 07/KH-HĐND Kế hoạch công tác của TT; Ban HĐND phường Giang Biên tháng 4/2019 29/03/2019
Số 14/TB-HĐND Thông báo lịch trực tiếp dân quý II/2019 của HĐND phường Giang Biên 28/03/2019
Số 13/2019/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 13/2019 25/03/2019
Số 11/2019/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 11/2019 13/03/2019
Số 39/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND phường tại buổi giao ban công tác tháng 3/2019 01/03/2019
Số 06/KH-HĐND Kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2019 " Hành động vì một Long Biên xanh-sạch-đẹp-văn minh" 01/03/2019
Số 05/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực; Ban HĐND phường Giang Biên tháng 03/2019 01/03/2019
Số 80/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2019 25/02/2019
Số 09/2019/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 09/2019 25/02/2019
Số 08/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 08/2019 18/02/2019
Số 04/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực; Ban HĐND phường Giang Biên tháng 02/2019 11/02/2019
Số 22/TB-UBND Thông báo kết quận của Chủ tịch UBND phường tại buổi giao ban công tác tháng 02/2019 01/02/2019