chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 35/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 35/2017 28/08/2017
Số 34/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 34/2017 21/08/2017
Số 33/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 33 16/08/2017
Số 32/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 32/2017 08/08/2017
Số 31/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 31/2017 31/07/2017
Số 191/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND phường tại cuộc họp giao ban công tác tháng 8/2017 28/07/2017
Số 30/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 30/2017 25/07/2017
Số 29/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 29/2017 17/07/2017
Số 28/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 28/2017 10/07/2017
Số 176/TB-UBND Thông báo kết luận tại cuộc họp giao ban công tác quản lý TTĐT, TTXD, VSMT tháng 7/2017 08/07/2017
Số 175/TB-UBND Thông báo kết luận tại cuộ họp giao ban các BQT nhà chung cư 08/07/2017
Số 174/TB-UBND Thông báo kết luận của UBND phường Giang Biên tại buổi giao ban tháng 7/2017 05/07/2017
Số 09/Kh-UBND KẾ hoạch công tác trọng tâm của Thường trực HĐND phường Giang Biên tháng 7/2017 04/07/2017
Số 27/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 27/2017 03/07/2017
Số 26/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 26/2017 26/06/2017
Số 163/TB-UBND Thông báo kết luận tại buổi giao ban công tác quản lý TTĐT, TTXD, VSMT tuần 24/2017 19/06/2017
Số 25/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 25/2017 19/06/2017
Số 24/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 24/2017 12/06/2017
Số 23/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 23/2017 05/06/2017
Số 152/TB-UBND Thông báo kết luận của UBND phường Giang Biên tại buổi giao ban công tác tháng 6/2017 29/05/2017