chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 176/TB-UBND Thông báo kết luận tại cuộc họp giao ban công tác quản lý TTĐT, TTXD, VSMT tháng 7/2017 08/07/2017
Số 175/TB-UBND Thông báo kết luận tại cuộ họp giao ban các BQT nhà chung cư 08/07/2017
Số 174/TB-UBND Thông báo kết luận của UBND phường Giang Biên tại buổi giao ban tháng 7/2017 05/07/2017
Số 09/Kh-UBND KẾ hoạch công tác trọng tâm của Thường trực HĐND phường Giang Biên tháng 7/2017 04/07/2017
Số 27/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 27/2017 03/07/2017
Số 26/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 26/2017 26/06/2017
Số 163/TB-UBND Thông báo kết luận tại buổi giao ban công tác quản lý TTĐT, TTXD, VSMT tuần 24/2017 19/06/2017
Số 25/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 25/2017 19/06/2017
Số 24/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 24/2017 12/06/2017
Số 23/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 23/2017 05/06/2017
Số 152/TB-UBND Thông báo kết luận của UBND phường Giang Biên tại buổi giao ban công tác tháng 6/2017 29/05/2017
Số 22/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 22/2017 29/05/2017
Số 101-NQ/ĐU Nghị quyết Lãnh đạo công tác tháng 6 năm 2017 25/05/2017
Số 113/KH-UBND Kế hoạch các nhiệm vụ tháng 6/2017 25/05/2017
Số 21/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 21/2017 22/05/2017
Số 20/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 20/2017 15/05/2017
Số 19/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 19/2017 08/05/2017
Số 100/TB-UBND Thông báo kết luận của UBND phường giang Biên tại buổi giao ban tháng 5/2017 04/05/2017
Số 18/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 18/2017 01/05/2017
Số 105/KH-UBND Kế hoạch các nhiệm vụ tháng 5/2017 27/04/2017