chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 48/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 48/2017 27/11/2017
Số 47/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 47/2017 20/11/2017
Số 46/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 46/2017 13/11/2017
Số 45/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 45/2017 06/11/2017
Số 44/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 44/2017 30/10/2017
Số 285/TB-UBND Thông báo kết luận tại cuộ họp giao ban công tác tháng 11/2017 28/10/2017
Số 43/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 43/2017 23/10/2017
Số 42/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 42/2017 16/10/2017
Số 41/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 41/2017 09/10/2017
Số 40/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 40/2017 03/10/2017
Số 235/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND phường tại buổi giao ban công tác tháng 10/2017 30/09/2017
Số 39/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 39/2017 26/09/2017
Số 38/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 38/2017 18/09/2017
Số 37/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 37/2017 12/09/2017
Số 36/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 36/2017 06/09/2017
Số 212/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND phường tại buổi giao ban công tác tháng 9/2017 30/08/2017
Số 35/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 35/2017 28/08/2017
Số 34/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 34/2017 21/08/2017
Số 33/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 33 16/08/2017
Số 32/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 32/2017 08/08/2017