chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 20/KH-HĐND Kế hoạch giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND về công tác quản lý các hợp đồng thuê đất công, thu hoa lợi công sản năm 2019 11/11/2019
Số 19/KH-HĐND Kế hoạch công tác của thường trực; Ban HĐND; Đại biểu HĐND phường Giang Biên tháng 11/2019 30/10/2019
Số 19/KH-HĐND Kế hoạch công tác của TT; Ban HĐND; Đại biểu HĐND phường Giang Biên tháng 11/2019 30/10/2019
Số 49/TB-HĐND Thông báo thời gian giám sát chuyên đề của TT HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 23/10/2019
Số 03/NQ-HĐND Nghị quyết về việc chấp thuận đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường khóa III nhiệm kỳ 2016 - 2021 10/10/2019
Số 18/KH-UBND Kế hoạch Công tác của TT; Ban HĐND; Đại biểu HĐND phường tháng 10/2019 27/09/2019
Số 17/KH-UBND Kế hoạch hoạt động của TT HĐND, các ban HĐND quý IV/2019 24/09/2019
213/TB-UBND Thông báo về việc mất GCNQSD đất và tài sản khác gắn liền với đất hộ bà Nguyễn Thị Nhạn, tổ 6 13/09/2019
Số 16/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực; Ban HĐND; Đại biểu HĐND phường Giang Biên tháng 9/2019 30/08/2019
Số 31/2019/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 31/2019 29/07/2019
Số 13/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động của TT HĐND - Các ban HĐND phường quý III/2019 26/07/2019
Số 14/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực; Ban HĐND; ĐB HĐND phường Giang Biên tháng 8/2019 24/07/2019
Số 30/2019/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 30/2019 22/07/2019
Số 29/2019/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 29/2019 22/07/2019
Số 28/2019/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 28/2019 15/07/2019
Số 171/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND phường tại buổi giao ban công tác tháng 7/2019 03/07/2019
Số 27/2019/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 27/2019 01/07/2019
Số 127/Kh-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2019 25/06/2019
Số 25/2019/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 25/2019 24/06/2019
Số 24/2019/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 24/2019 10/06/2019