thông tin tuyên truyền

19-8 : Ngày truyền thống vẻ vang của Công an Nhân dân Việt Nam
Ngày đăng 14/08/2019 | 10:34  | Lượt xem: 79

Nhân kỉ niệm 74 năm ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 2019), ban biên tập tin bài phường Giang Biên xin giới thiệu đến bạn đọc những thông tin về những dấu mốc quan trọng trên bước đường trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối và toàn diện của Đảng cộng sản Việt Nam, sự chỉ đạo chặt chẽ của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, ngành Công an đã không ngừng trưởng thành qua thực tiễn chiến đấu, xây dựng lực lượng và qúa trình phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Đảng. Ra đời từ cách mạng tháng 8 năm 1945, trải qua mỗi chặng đường cách mạng lực lượng công an nhân dân (CAND) Việt Nam lại được củng cố và phát triển thêm một bước để từ đó sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, trở thành một lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước tiến lên hiện đại là một vấn đề hết sức quan trọng có ý nghĩa quyết định, đảm bảo cho việc thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự.

Cách mạng tháng 8 năm 1945, cùng với việc tổng khởi nghĩa giành chính quyền, CAND Việt Nam đã ra đời. Vừa mới ra đời trong cách mạng tháng Tám, Công an nhân dân Việt Nam đã bước ngay vào cuộc chiến đấu gian khổ, gay go phức tạp và lập lên những chiến công vô cùng vẻ vang oanh liệt, đã đập tan mọi âm mưu thâm độc và hoạt động của bọn phản cách mạng, bọn gian tặc khác, bảo vệ Đảng và chính quyền dân chủ nhân dân còn non trẻ. Theo chủ trương của Trung ương Đảng, ngày 21-2-1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 23-SL thống nhất các lực lượng liêm phóng, cảnh sát, trinh sát, quốc gia tự vệ cuộc trong toàn quốc thành "Việt Nam công an vụ".

Trong chín năm kháng chiến gian khổ, lực lượng Công an nhân dân vừa chiến đấu vừa xây dựng lực lượng và trưởng thành trong thực tiễn. Ngày 16-2-1953 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 141-SL đổi Nha công an Trung ương thành Thứ Bộ Công an trực thuộc Hội đồng Chính phủ. Sau Hiệp định Giơnevơ (1954) đất nước ta tạm thời chia thành 2 miền và tiến hành 2 nhiệm vụ chiến lược: Cách mạng XHCN ở miền Bắc và Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.

Khi hòa bình được lập lại ở miền Bắc lực lượng Công an nhân dân đã coi trọng công tác đấu tranh chống tội phạm hình sự, chúng ta đã huy động nhiều lực lượng, phát động nhiều đợt, nhiều chiến dịch quét vét đấu tranh xử lý bọn lưu manh, côn đồ chuyên nghiệp, khám phá và trừng trị bọn trộm cướp, bọn xâm phạm tài sản XHCN và tài sản của công dân... đảm bảo sự yên ổn về trật tự an toàn xã hội của hậu phương lớn, đồng thời tích cực giải quyết đẩy lùi một số tệ nạn xã hội như: gái điếm, cờ bạc, nghiện hút... các phong trào bảo vệ trị an mà sau này là phong trào "bảo vệ an ninh Tổ quốc" được phát triển sâu rộng trong nhân dân, trong các cơ quan, xí nghiệp được dấy lên phong trào đấu tranh chống tham ô lãng phí, bảo vệ tài sản XHCN.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đã đưa cách mạng nước ta chuyển sang giai đoạn mới: Cả nước độc lập, thống nhất cùng tiến hành công cuộc xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Phát huy truyền thống tốt đẹp của toàn lực lượng, Công an nhân dân đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, phát triển lực lượng và triển khai các mặt công tác nhằm ổn định An ninh - trật tự trong phạm vi cả nước, phục vụ nhiệm vụ chiến lược của Đảng.

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 6 ngày 6-6-1975 của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa quyết định đổi tên Bộ Công an thành Bộ Nội vụ và Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 1-8-1975.

Nhìn lại 74 năm chiến đấu xây dựng và trưởng thành, Công an nhân dân đã không ngừng nâng cao truyền thống vẻ vang của một lực lượng Công an cách mạng, làm sáng ngời lịch sử Công an nhân dân Việt Nam góp phần tô thắm truyền thống của lực lượng vũ trang của Đảng. Vừa chiến đấu, vừa xây dựng lực lượng, Công an nhân dân Việt Nam đó hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, góp phần xứng đáng cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lónh thổ Tổ quốc, bảo vệ vững chắc chế độ xó hội chủ nghĩa.

Cuộc đấu tranh bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH của nước ta hiện nay trong tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động phức tạp. Tình hình đó làm nảy sinh nhiều vấn đề mới, vừa có khả năng điều kiện, cơ hội mới nhưng đồng thời nó cũng đem lại không ít khó khăn, thử thách mới. Dưới ánh sáng Nghị quyết IX, X của Đảng Cộng sản Việt Nam, phát huy truyền thống của mình, lực lượng CAND Việt Nam sẽ phấn đấu vượt lên mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, hiện đại và tinh nhuệ.