thông tin tuyên truyền

Tăng cường thực hiện Nghị định 36/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo trước, trong và sau tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 trên địa bàn phường Giang Biên
Ngày đăng 30/11/2019 | 07:50  | Lượt xem: 64

Thực hiện công văn số 6991/PC06-DD4 ngày 11/10/2019 cuả CA TP Hà Nội, kế hoạch số 110/KH-CALB-QLHC ngày 21/05/2019 của công an quận Long Biên và kế hoạch sô 24/KH-CAGB ngày 29/05/2019 của công an phường Giang Biên về việc thực hiện “ Tăng cường thực hiện nghị định sô 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo”.

Theo đó  UNBD phường giang Biên đã yêu cầu các ban, ngành, bộ phận chuyên môn, các tổ dân phố thực hiện ngay một số nội dung:

UBND  giao công an phường tham mưu tổ chức phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm, phát hiện và cung cấp thông tin những đối tượng nghi vẫn các hành vi sản xuất, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu, công cụ hỗ trợ và pháo nổ các loại để xử lý theo quy định của pháp luật. Huy động lực lượng bảo vệ dân phố tăng cường công tác tuần tra nhân dân, khép kín địa bàn nhằm phát hiện, bắt giữ, ngăn chặn, kịp thời các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ các loại. Phối hợp với các tổ dân phố tổ chức ký cam kết với từng hộ dân, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn phường (bản cam kết được lập thành 02 bản, công an phường giữ 01 bản, hộ dân, cơ quan, đơn vị , trường học giữ 1 bản).

Ban bảo vệ dân phố tổ chức ứng trực tại 10 điểm trực, duy trì lực lượng tuần tra nhân dân, phối hợp với công an phường tổ chức tiếp nhận thông báo lưu trú, tuần tra, kiểm soát nghiêm cấm hành vi sản xuất, mua, bán, vận chuyển tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ các loại.

Bộ phận văn hóa xã hội tổ chức tuyên truyền bằng hình thức phát thanh trên hệ thống loa đài, căng treo từ 05 đến 10 băng rôn, panô, áp phích tuyên truyền về việc thực hiện nghiêm túc nghị định số 36/NĐ-CP của thủ thướng Chính phủ về nghiêm cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng các loại pháo nổ.

Các ban, ngành, tổ dân phố tổ chức vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh nghị định 36/NĐ-CP của thủ tướng chính phủ về nghiêm cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các loại pháo nổ và tự giác giao nộp pháo nổ các loại tại các điểm trực của bảo vệ dân phố. Phối hợp với công an phường tổ chức rà soát những đối tượng có tiền án, tiền sự về sản suất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ các loại, những đối tượng nghi vấn về hoạt động về buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, đột pháo nổ trên địa bàn phường, có các biện pháp danh sách kịp thời đối với các trường hợp nghi vấn.

Đề nghị các đoàn thể phường tuyên truyền đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh nghị định số 36/NĐ-CP của thủ tướng chính phủ về nghiêm cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các loại pháo nổ.

 Uỷ ban nhân dân phường yêu cầu các ban, ngành, bộ phận chuyên môn, các tổ dân phố trên địa bàn tổ chức triển khai nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.