thông tin tuyên truyền

Hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019)
Ngày đăng 23/07/2019 | 17:05  | Lượt xem: 47

Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, ngày 18/4/2019 UBND phường Giang Biên ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019).

Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn và thực hiện có hiệu quả phong trào "Đền ơn đáp nghĩa". Thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với người có công với cách mạng, gia đình chính sách. UBND phường Giang Biên đã ban hành Kế hoạch với mục đích: Tổ chức các hoạt động để động viên, khích lệ chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Quán triệt, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục tiêu, nhiệm vụ, tình cảm, trách nhiệm đối với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Giúp các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng nhận thức sâu sắc sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và nhân dân. Từ đó nêu cao ý thức tự lực, tự cường, phát huy truyền thống cách mạng, chủ động khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, trong học tập và công tác. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, khu dân cư quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, Pháp lệnh Ưu đãi đối với người có công với cách mạng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình có nhiều thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chính sách thương binh, liệt sĩ, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; những gương điển hình của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu vượt khó, chủ động phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc ở khu dân cư. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho các gia đình chính sách, trong công tác tri ân người có, công tác đền ơn đáp nghĩa. Gìn giữ truyền thống uống nước nhớ người, tốt đời đẹp đạo bao đời nay của dân tộc Việt Nam.

Hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019). UBND phường đã xây dựng kế hoạch tổ chức chùm hoạt động như: Tổ chức hội nghị tặng quà nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ vào sáng ngày 26/7/2019; Tổ chức viếng nghĩa trang liệt sỹ, Yên Viên, Kim Sơn  vào sáng  ngày 24/7/2019. Đoàn tham gia gồm các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, trưởng các ngành đoàn thể và cán bộ chuyên môn, thân nhân các gia đình liệt sỹ và người có công trên đại bàn phường; Tổ chức tặng quà tại một số hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng vào sáng ngày 26/7/2019; Tổ chức dâng hương tưởng niệm tại Đài trưởng niệm UBND phường do Đoàn thanh niện thực hiện vào sáng ngày 27/7/2019./.