thông tin tuyên truyền

Giang Biên triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến”
Ngày đăng 17/07/2019 | 09:16  | Lượt xem: 92

UBND phường Giang Biên vừa ban hành và triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo kế hoạch của Thành phố Hà Nội, sau khi tiếp nhận các bài dự thi, Ban giám khảo cấp Thành phố sẽ tổ chức vòng chấm sơ khảo và chấm chung khảo cấp Thành phố. Dự kiến, lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi sẽ được tổ chức vào đầu tháng 11/2019. Cơ cấu giải thưởng cuộc thi gồm 65 giải cá nhân (3 giải nhất, 7 giải nhì, 20 giải ba và 35 giải khuyến khích) cùng 20 giải tập thể (3 giải nhất, 7 giải nhì và 10 giải ba).

Cuộc thi hướng tới các mục tiêu: phổ biến rộng rãi cách thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Thành phố (http://dichvucong.hanoi.gov/dich-vu-truc-tuyen), các dịch vụ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến, mức độ sử dụng, lệ phí, phí, thời hạn giải quyết, hồ sơ giải quyết… nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố thấy được lợi ích, hiệu quả của Dịch vụ công trực tuyến mang lại, qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến và kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Đối tượng tham gia cuộc thi “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn thành phố Hà Nội là công dân Việt Nam từ đủ 12 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn TP.Hà Nội, trừ thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, tổ giúp việc và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi.

Thi sinh tham gia cuộc thi “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn thành phố Hà Nội dự thi theo hình thức bài viết được trình bày bằng Tiếng Việt có dấu trên khổ giấy A4, font chữ Time New Roman, cỡ chữ 14 hoặc scan bài dự thu viết tay kèm hỉnh ảnh minh hoạ, tư liệu, tài liệu liên quan (nếu có), gửi về địa chỉ mail của UBND phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội. Email: pgb_longbien@hanoi.gov.vn

Nội dung thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận tìm hiểu một số nội dung cơ bản về Dịch vụ công trực tuyến và một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp, giáo dục và đào tạo, lao động, thương binh và xã hội được thực hiện trên cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội (https://dichvucong.hanoi.gov.vn/)

Sau khi thu thập các bài dự thi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, UBND phường tổng hợp gửi về phòng Tư pháp quận – Cơ quan thường trực Cuộc thi cấp Quận (qua email: ptp_longbien@hanoi.gov.vn). Đối với các trường học có trụ sở trên địa bàn Phường Giang Biên, các trường chủ động thu nộp các bài dự thi của viên chức, người lao động tại đơn vị mình nộp về phòng Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp gửi phòng Tư pháp quận – Cơ quan thường trực Cuộc thi cấp Quận (qua email: ptp_longbien@hanoi.gov.vn).  Đối với các đơn vị có trụ sở đóng trên địa bàn của Phường, thủ trưởng các đơn vị thu bài thi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị mình (do ngành dọc cấp trên triển khai) nộp về phòng Tư pháp quận – Cơ quan thường trực Cuộc thi cấp Quận (qua email: ptp_longbien@hanoi.gov.vn). Chậm nhất là 17 giờ ngày 06/9/2019, UBND phường sẽ tổng hợp, tiếp nhận và tổng hợp các thí sinh tham gia thi thi gửi về phòng phòng Tư pháp quận Long Biên.

Theo kế hoạch của Thành phố Hà Nội, sau khi tiếp nhận các bài dự thi, Ban giám khảo cấp Thành phố sẽ tổ chức vòng chấm sơ khảo và chấm chung khảo cấp Thành phố. Dự kiến, lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi sẽ được tổ chức vào đầu tháng 11/2019. Cơ cấu giải thưởng cuộc thi gồm 65 giải cá nhân (3 giải nhất, 7 giải nhì, 20 giải ba và 35 giải khuyến khích) cùng 20 giải tập thể (3 giải nhất, 7 giải nhì và 10 giải ba).