thông tin tuyên truyền

Kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân (12/7/1946 -12/7/2019)
Ngày đăng 11/07/2019 | 09:31  | Lượt xem: 78

Cách đây 73 năm, ngày 12/7/1946, lực lượng An ninh nhân dân đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc, khám phá, tiêu diệt tổ chức phản cách mạng ở số 7 phố Ôn Như Hầu (nay là phố Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội), đập tan cuộc đảo chính của Quốc dân đảng câu kết với thực dân Pháp, bảo vệ an toàn chính quyền cách mạng non trẻ đang trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”.

Cách đây 73 năm, ngày 12/7/1946, lực lượng An ninh nhân dân đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc, khám phá, tiêu diệt tổ chức phản cách mạng ở số 7 phố Ôn Như Hầu (nay là phố Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội), đập tan cuộc đảo chính của Quốc dân đảng câu kết với thực dân Pháp, bảo vệ an toàn chính quyền cách mạng non trẻ đang trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Chiến công ngày 12/7/1946 có ý nghĩa vô cùng to lớn trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân đưa nước ta thoát khỏi tình thế khó khăn nhất. Đây là mốc lịch sử quan trọng đánh dấu chặng đường vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân. Ngày 12/7/1946 được xác định là Ngày truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân... Trải qua 73 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, chiến công nối tiếp chiến công, đã bồi đắp nên truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân. 

Hiện nay, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tình hình an ninh, chính trị, kinh tế thế giới và khu vực bên cạnh mặt thuận lợi, tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất trắc, khó lường. Thế giới phải đối mặt với những vấn đề mang tính toàn cầu như khủng bố quốc tế, xung đột sắc tộc, dân tộc, tôn giáo, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ; những vấn đề an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, an ninh mạng, thiên tai, dịch bệnh... đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. 

Các thế lực thù địch không từ bỏ mục tiêu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chế độ xã hội chủ nghĩa, triệt để khai thác những khó khăn của Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế để tiếp tục gia tăng các hoạt động gây bất ổn về an ninh chính trị. Trong nước, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” bộc lộ rõ nét, phức tạp hơn, làm giảm sút lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ và sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia; tại các vùng chiến lược, trọng điểm còn tiềm ẩn yếu tố gây mất ổn định... 

Trước bối cảnh này, lực lượng An ninh nhân dân nhận thức rõ nhiệm vụ phải quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia; phải nhận thức sâu sắc về tình hình, nhiệm vụ, về những thuận lợi, khó khăn, thách thức đang đặt ra, để kịp thời triển khai các kế hoạch, biện pháp công tác. Cùng đó là chú trọng tăng cường công tác đấu tranh phòng chống gián điệp gắn liền với công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện tốt phương châm “Chủ động phòng ngừa, giữ vững bên trong, bên trên là chính”; đẩy mạnh công tác đấu tranh chống phản động trong và ngoài nước; tham gia tích cực, hiệu quả đối với lĩnh vực đấu tranh giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo. Lực lượng An ninh nhân dân cũng nhận thức rõ nhiệm vụ tham mưu, đề xuất Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an ra các quyết định kịp thời, phù hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả, nhằm góp phần bảo đảm an ninh quốc gia trong mọi tình huống. 

Tổng hợp