thông tin tuyên truyền

Quận Long Biên với công tác tuyển sinh đầu cấp
Ngày đăng 11/07/2019 | 09:26  | Lượt xem: 110

Năm học 2019-2020, Phòng GD&ĐT điều chỉnh phân tuyến tuyển sinh tại một số địa bàn trọng điểm nhằm giảm tải hoặc giảm quy mô cho các trường. Theo đó, các nhà trường tuyển sinh căn cứ theo tuyến tuyển sinh thay vì tuyển sinh theo địa bàn hành chính.

Tuyển sinh đầu cấp đối với mầm non, lớp 1 và lớp 6 trên địa bàn quận Long Biên luôn nhận được sự quan tâm của các bậc phụ huynh, các tầng lớp nhân dân. Thực hiện công văn số 4216/UBND-KGVX ngày 11/9/2018, công văn số  5169/UBND-KGVX ngày 23/10/2018 UBND thành phố Hà Nội, công văn số 421/SGD&ĐT-QLT ngày 29/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội; Kế hoạch số 1103/KH-SGD&ĐT ngày 29/3/2019 của Sở GD&ĐT Hà Nội về công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2019-2020, UBND quận đã tập trung chỉ đạo để việc tuyển sinh đầu cấp tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, công bằng, khách quan, đảm bảo cho 100% học sinh bậc TH, MN 5 tuổi được học 2 buổi/ngày; tăng số HS bậc THCS được học 2 buổi/ngày; hạn chế học sinh trái tuyến ở những trường có số lớp quá đông, sĩ số học sinh vượt so với quy định tại Điều lệ trường học. Các nhà trường thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền phổ biến, công khai các thông tin về tuyển sinh, thực hiện nghiêm túc các quy định trong tuyển sinh. Tăng quy mô tuyển sinh ở một số trường và giảm dần quy mô đối với một số trường đã vượt quy mô theo quy định và điều kiện cơ sở vật chất nhà trường.

Từ tháng 02/2019, UBND quận Long Biên đã ra văn bản số 204/UBND-GD&ĐT chỉ đạo Công an Quận, UBND các phường, các nhà trường tổ chức điều tra số trẻ phục vụ công tác tuyển sinh năm học 2019-2020. Công an Quận cũng ra văn bản số 438/CALB ngày 05/4/2019 chỉ đạo Công an các phường và Đội CS QLHC về TTXH tăng cường công tác quản lý các loại nhân hộ khẩu; chấp hành nghiêm túc việc xác nhận tạm trú cho những trường hợp có đăng ký tạm trú và hiện cư trú thương xuyên trên địa bàn để đăng kí nhập học đúng quy định; phối hợp thực hiện tốt công tác tuyển sinh năm học 2019-2020. Trên cơ sở đó, UBND các phường phối hợp với nhà trường thực hiện công tác điều tra tuyển sinh trên địa bàn dân cư, chuẩn bị dữ liệu để tiến hành tuyển sinh theo hình thức trực tuyến. Năm học 2019-2020, theo kết quả điều tra, tổng số học sinh Mầm non, Tiểu học,  THCS năm học 2019-2020 là 43.013 học sinh.

Để thống nhất công tác chỉ đạo tuyển sinh trong toàn quận, Phòng GD&ĐT tham mưu UBND Quận ra quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 về thành lập Ban chỉ đạo công tác tuyển sinh năm học 2019-2020 do đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận phụ trách khối Văn Xã làm trưởng ban và các đồng chí trưởng các phòng ban liên quan, phó chủ tịch phụ trách Văn Xã các phường là ủy viên.

Các nhà trường báo cáo về phòng GD&ĐT thực trạng cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên. Trên cơ sở đó, Phòng GD&ĐT xây dựng dự thảo kế hoạch tuyển sinh và phân tuyến tuyển sinh, báo cáo UBND quận.

UBND Quận tổ chức giao ban với Hiệu trưởng và lãnh đạo UBND các phường thống nhất phân tuyến tuyển sinh căn cứ vào số liệu điều tra trẻ trong độ tuổi tuyển sinh năm học 2019-2020 của các phường, các nhà trường và số liệu báo cáo từ phần mềm ESAM các trường MN, TH; đảm bảo phù hợp với CSVC, đội ngũ GV của các nhà trường và thuận lợi cho học sinh, cha mẹ học sinh khi đưa con đến trường; hạn chế việc quá tải học sinh ở các khu vực xuất hiện các khu chung cư mới; đảm bảo 100% trẻ trong độ tuổi có chỗ học phù hợp với thực tiễn của Quận.

Ngày 02/5/2019, UBND Quận đã phê duyệt kế hoạch tuyển sinh số 18/KH-PGD&ĐT bám sát kế hoạch tuyển sinh của Thành phố, của Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT. Các trường MN, TH, THCS trên địa bàn quận đã xây dựng kế hoạch tuyển sinh của đơn vị và trình Phòng GD&ĐT phê duyệt.

Trong kì tuyển sinh đầu cấp năm học 2019-2020, theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT Long Biên chỉ đạo các nhà trường tuyển sinh theo phương thức trực tuyến, trực tiếp và xét tuyển. Ngoài hình thức tuyển sinh trực tiếp  tại các  cơ sở giáo dục, cha mẹ học sinh có thể đăng kí  tuyển sinh trực tuyến cho con thông qua mạng internet tại trang Web về tuyển sinh của thành phố: http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/. Để có thể truy cập đăng kí trực tuyến, với các trường hợp TS lớp 1 và lớp 6 , Sở GD&ĐT đã mã hóa toàn bộ thông tin cá nhân của HS căn cứ theo hộ khẩu và nơi ở được cha mẹ khai từ tháng 02/2019.  Mỗi HS sẽ được cung cấp 1 mã đăng kí trực tuyến, được phép sử dụng 1 lần duy nhất. CMHS nhận mã HS  vào lớp 1 tại trường MN, HS tuyển lớp 6 nhận tại trường Tiểu học nơi HS đã học năm học 2018-2019. Riêng với trẻ nhập học mầm non, CMHS có thể đăng kí trực tuyến cho con mà không cần sử dụng mã tuyển sinh. Thời gian đăng ký tuyển sinh trức tuyến cấp Mầm non 5 tuổi từ 04/7/2019 đến 06/7/2019; lớp 1 từ ngày 01/7/2019 đến 03/7/2019; lớp 6 từ  ngày 07/7/2019 đến 09/7/2019.

Năm học 2019-2020, Phòng GD&ĐT điều chỉnh phân tuyến tuyển sinh tại một số địa bàn trọng điểm nhằm giảm tải hoặc giảm quy mô cho các trường. Theo đó, các nhà trường tuyển sinh căn cứ theo tuyến tuyển sinh thay vì tuyển sinh theo địa bàn hành chính: phường Bồ Đề (điều chỉnh tổ 6,26 phường Bồ Đề về trường TH, THCS Bồ Đề); phường Sài Đồng (điều chỉnh tổ 19,20 phường Sài Đồng về TH Vũ Xuân Thiều); phường Đức Giang, Thượng Thanh, Ngọc Thụy, Việt Hưng (điều chỉnh tổ 17,18, phường Thượng Thanh về trường TH Đức Giang; tổ 10, 11 phường Đức Giang về trường TH Thanh Am (dãy nhà số chẵn) và TH Ngô Gia Tự (dãy nhà số lẻ); tổ 14 phường Việt Hưng về trường TH Ngô Gia Tự; tổ 16,19,30 phường Thượng Thanh và tổ 29,30,31,32 phường Ngọc Thụy về THCS Thanh Am); phường Giang Biên (trường TH, THCS ĐT Việt Hưng tuyển sinh từ tổ 8 đến tổ 17 phường Giang Biên). Các trường TH Gia Thụy, Ngọc Lâm , Sài Đồng, Việt Hưng, ĐT Việt Hưng, Ái Mộ A, Ái Mộ B; THCS Ngọc Lâm, Gia Thụy, ĐT Việt Hưng, Sài Đồng, Ái Mộ tuyển sinh theo đối tượng: ĐT1 là học sinh có hộ khẩu và nơi ở thuộc tuyến tuyển sinh; ĐT2 là học sinh có hộ khẩu thuộc tuyến tuyển sinh; ĐT3 là học sinh có sổ tạm trú, giấy tạm trú (kèm theo hồ sơ nhà đất) thuộc tuyến tuyển sinh (tuyển sinh trực tiếp, nếu còn chỉ tiêu)

Đối với trường TH chất lượng cao Đô thị Sài Đồng, năm học 2019-2020 nhà trường tuyển sinh thêm 02 lớp 1 (mỗi lớp 25 học sinh) chương trình song ngữ tiểu học Việt Nam và tiểu học Cambridge. Học sinh dự tuyển vào 02 lớp này theo phương thức kiểm tra, đánh giá năng lực. Ngoài ra, chương trình chất lượng cao của trường TH Đô thị Sài Đồng tiếp tục tuyển sinh các lớp theo chỉ tiêu đã được giao theo phương thức xét tuyển.

Để công tác tuyển sinh của Thành phố, của Quận và các đơn vị trường học được thuận lợi, từ ngày 11/6/2019, UBND Quận chỉ đạo phòng VHTT, UBND các phường; Phòng GD&ĐT chỉ đạo 100% các nhà trường tổ chức sâu rộng công tác tuyên truyền về tuyển sinh tới mọi tầng lớp nhân dân trên hệ thống đài truyền thanh, niêm yết thông tin công khai về tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, và hình thức đăng kí tuyển sinh trực tuyến trên bảng thông báo của nhà trường, trên công thông tin điện tử của PGD&ĐT và các trường trên địa bàn quận, tại trụ sở các tổ dân phố. Phòng GD&ĐT chỉ đạo các nhà trường mở phòng tuyển sinh trực tuyến và cử đội ngũ CB-GV-NV hướng dẫn hỗ trợ CMHS  đăng kí tuyển sinh  trực tuyến và trực tiếp cho PHHS.  Trong quá trình tuyển sinh yêu cầu các nhà trường tuyệt đối không thu bất kỳ khoản tiền nào của CMHS.