thông báo

Thông báo công khai hồ sơ pháp lý thực hiện dự án xây dựng trường THCS Giang Biên tại ô quy hoạch C6/THCS1
Ngày đăng 24/09/2019 | 16:00  | Lượt xem: 176

Căn cứ Quyết định số 4498/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND quận Long Biên v/v phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng trường THCS Giang Biên tại ô quy hoạch C.6/THCS1, phường Giang Biên

Thực hiện dự án Xây dựng trường THCS Giang Biên tại ô quy hoạch C6/THCS1, UBND phường Giang Biên thông báo:

1. Công khai các văn bản pháp lý thực hiện dự án: Xây dựng trường THCS Giang Biên tại ô quy hoạch C6/THCS1, phường Giang Biên, quận Long Biên, gồm:

- Quyết định số 4498/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND quận Long Biên v/v phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng trường THCS Giang Biên tại ô quy hoạch C.6/THCS1, phường Giang Biên;

- Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của UBND quận Long Biên v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng: Xây dựng trường THCS Giang Biên tại ô quy hoạch C.6/THCS1, phường Giang Biên;

- Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 của UBND quận Long Biên v/v phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình thuộc dự án: Xây dựng trường THCS Giang Biên tại ô quy hoạch C.6/THCS1;

2. Thời gian: kể từ ngày 24/ 9/ 2019 đến khi hoàn thành công trình.

3. Địa điểm công khai:   - Trụ sở UBND phường Giang Biên;

                                       - Nhà văn hóa TDP số 18

                                       - Đài truyền thanh phường;

UBND phường thông báo để các tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân được biết.

Xem chi tiết Thông báo số 217/TB-UBND tại đây./.