thông báo

Thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển công chức phường và viên chức giáo dục quận Long Biên năm 2019
Ngày đăng 29/05/2019 | 15:43  | Lượt xem: 94

Căn cứ Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019; Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày 25/4/2019, UBND quận Long Biên ban hành Thông báo số 103/TB-UBND về danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển công chức phường và viên chức giáo dục quận Long Biên năm 2019. Cụ thể:

1. Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển công chức phường:

- Thí sinh thi đủ điều kiện: 59 người

- Thí sinh thi không đủ điều kiện: 01 người 

2. Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục:

- Thí sinh thi đủ điều kiện: 766 người 

- Thí sinh có chuyên ngành khác biệt chờ xin ý kiến của thành phố: 30 người 

(Có danh sách cụ thể kèm theo)

Thông báo được niêm yết công khai tại trụ sở UBND quận, các trường học công lập thuộc quận, UBND các phường và đăng tải trên cổng thông tin điện tử quận Long Biên (www.longbien.gov.vn) để người dự tuyển được biết. Những thắc mắc liên quan đến danh sách, người dự tuyển liên hệ với chuyên viên phòng Nội vụ trong giờ hành chính ngày làm việc, từ ngày 25/4/2019 đến ngày 30/6/2019 để được giải đáp, cụ thể:

- Đối với đăng ký dự thi công chức phường: đ/c Nguyễn Văn Nghĩa, SĐT: 098.389.1984

- Đối với đăng ký thi viên chức ngành giáo dục: đ/c Vũ Thị Thu Hoài, SĐT: 077.222.0682

Xem chi  tiết Thông báo số 103/TB-UBND tại đây.