thông báo

Thông báo lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 03/10/2019 | 16:44  | Lượt xem: 143

Ngày 02/10/2019, UBND quận Long Biên ban hành Thông báo số 303/TB-UBND về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn quận Long Biên

Chi tiết Thông báo số 303/TB-UBND xem tại đây./.