thông báo

Thông báo lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cảng Giang Biên
Ngày đăng 14/08/2019 | 14:07  | Lượt xem: 422

Thực hiện Văn bản số 537/QLDAĐTXD ngày 17/7/2019 của Ban quản lý dự án ĐTXD quận Long Biên v/v lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cảng Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên đang tiến hành lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cảng Giang Biên.

Thực hiện Điều 20, 21 Luật Quy hoạch đô thị 2009; Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND thành phố Hà nội ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội,

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cảng Giang Biên.

Mọi ý kiến góp ý, trao đổi đề nghị liên hệ theo địa chỉ:

- Ban QLDAĐTXD quận Long Biên

- Địa chỉ: Số 03 Vạn Hạnh, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

- Số điện thoại: 0243.650.2078 - 6502079

- Cán bộ theo dõi dự án: Đ/c Đỗ Chí Cường (Điện thoại: 0983.052.629)

UBND phường thông báo tới các đơn vị, tổ chức và toàn thể nhân dân được biết. Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường và trụ sở tổ dân phố số 1,2,3,4,5,6,7.

Xem nội dung chi tiết Thông báo tại đây./.