thông báo

Thông báo đăng ký nhu cầu chuyển MĐSD đất năm 2020
Ngày đăng 06/08/2019 | 09:55  | Lượt xem: 111

Để có cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020, UBND phường đề nghị các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chuyển MĐSD đất thực hiện kê khai đăng ký nhu cầu sử dụng đất

Thực hiện Văn bản số 588/UBND-TNMT ngày 04/4/2017 của UBND quận Long Biên về việc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận và xin chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở của các hộ gia đình, cá nhân,

UBND phường thông báo nội dung sau:

Để có cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020, UBND phường đề nghị các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện kê khai đăng ký nhu cầu sử dụng đất.

Thời gian đăng ký: Từ ngày 06/8/2019 đến hết ngày 21/8/2019

Địa điểm đăng ký: Tại Bộ phận Địa chính - xây dựng, UBND phường Giang Biên

UBND quận Long Biên chỉ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp đã đăng ký nhu cầu sử dụng đất với UBND phường.

 UBND phường Giang Biên thông báo tới toàn thể nhân dân trên địa bàn được biết và thực hiện.

Xem chi tiết nội dung Thông báo tại đây./.