thông báo

Thông báo công khai số điện thoại, email Trưởng bộ phận và công chức bộ phận Một cửa
Ngày đăng 21/07/2019 | 22:34  | Lượt xem: 71

UBND phường công khai số điện thoại trưởng bộ phận, công chức bộ phận Một cửa


       Thực hiện quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 29/03/2019 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt Mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thân thiện, gần dân tại UBND các phường thuộc quận Long Biên giai đoạn 2019 - 2020, UBND phường Giang Biên công khai họ tên, số điện thoại Trưởng bộ phận và công chức bộ phận Một cửa như sau:
1. Đồng chí Đoàn Văn Tình - Trưởng bộ phận Một cửa
Số điện thoại: 0969339996. Email: doanvantinh_longbien@hanoi.gov.vn
2. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hằng - Công chức Tư pháp hộ tịch
Số điện thoại: 0987381569. Email: nguyenthibichhang_longbien@hanoi.gov.vn
3. Đồng chí Dương Phê Đô - Công chức văn phòng thống kê
Số điện thoại: 0966325306. Email: duongphedo_qulongbien@hanoi.gov.vn
      Trường hợp tổ chức công dân có kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính hoặc cần trợ giúp trong quá trình giao dịch với bộ phận có  thể liên hệ theo số điện thoại và địa chỉ email như trên để được hỗ trợ./.