thông báo

Thông báo công khai Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đối với UBND phường thực hiện dự án chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch C6/P1, C6/P2
Ngày đăng 28/06/2019 | 09:07  | Lượt xem: 83

Căn cứ Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với UBND phường Giang Biên trong phạm vi GPMB thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch C.6/CC1, C.6/CC2, C.6/CC3, C.6/P1, C.6/P2 phường Giang Biên và D.2/LX1 phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội

Ngày 26/6/2019, UBND phường ban hành Thông báo số 166/TB-UBND niêm yết công khai Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt phương án đối với UBND phường trong phạm vi GPMB thực hiện dự án trên.

Thời gian công khai: Từ ngày 27/6/2019 đến ngày 04/7/2019

Địa điểm niêm yết công khai:

- Trụ sở UBND phường Giang Biên

- Trụ sở nhà văn hóa Tổ dân phố số 1,4,5,6,7

- Đài truyền thanh phường

Trong thời gian nói trên, nếu đơn vị, hộ gia đình, cá nhân nào có ý kiến thắc mắc hoặc yêu cầu bổ sung đề nghị nộp đơn đến Tổ trưởng tổ dân phố, Tổ công tác GPMB, Bộ phận tiếp nhận và xử lý đơn thư của UBND phường để được giải quyết theo quy định.

Xem chi tiết Thông báo tại đây./.