thông báo

Thông báo công khai hồ sơ chuyển MĐSD đất của bà Vũ Thị Hoa
Ngày đăng 28/06/2019 | 09:01  | Lượt xem: 52

UBND phường niêm yết công khai hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của bà Vũ Thị Hoa diện tích 57,4 m2 tại thửa đất số 136-3, tờ bản đồ số 5, tổ 7, phường Giang Biên

UBND phường nhận được hồ sơ của bà Vũ Thị Hoa về việc chuyển mục đích sử dụng diện tích 57,4 m2 đất vườn sang thành đất ở đô thị đối với thửa đất số 136-3, tờ bản đồ số 5, tại tổ 7, phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Thửa đất đã được UBND quận Long Biên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB 281622 ngày 19/5/2010, số vào sổ cấp GCN: 1886/QĐ-UBND-128.

Căn cứ Điều 19 bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội, ngày 26/6/2019, UBND phường Giang Biên ban hành Thông báo số 163/TB-UBND về việc niêm yết công khai hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của bà Vũ Thị Hoa diện tích 57,4 m2 tại thửa đất số 136-3, tờ bản đồ số 5, tổ 7, phường Giang Biên.

Thời gian niêm yết công khai là 15 ngày, kể từ ngày 27/6/2019 đến ngày 11/7/2019.

Địa điểm niêm yết: Trụ sở tổ dân phố số 7, đài phát thanh, trụ sở UBND phường Giang Biên.

Trong thời hạn 15 ngày nói trên nếu tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nào có ý kiến, kiến nghị gì liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất của bà Vũ Thị Hoa thì nộp đơn tới UBND phường Giang Biên để được giải quyết. Sau thời gian thông báo trên, nếu không có ý kiến, kiến nghị gì, UBND phường sẽ hoàn thiện hồ sơ, trình UBND quận Long Biên xem xét chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định hiện hành.

Xem chi tiết Thông báo tại đây./.