thông báo

Thông báo công khai hồ sơ cấp đổi GCNQSD đất
Ngày đăng 13/06/2019 | 14:51  | Lượt xem: 101

UBND phường thông báo công khai Hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

UBND phường Giang Biên nhận được Đơn đề nghị của các hộ dân ở liên gia số 6, tổ dân phố số 2 về việc mở rộng ngõ đi công.

Căn cứ Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quy định một số nội dung về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 03/6/2019 của UBND phường Giang Biên và các chủ sử dụng thửa đất số 20-1, 20-2, 20-3, 20-4, 20-5, tờ bản đồ số 03,

Ngày 13/6/2019, UBND phường Giang Biên đã ban hành Thông báo số 145,146,147,148,149/TB-UBND về việc công khai hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất số 20-1, 20-2, 20-3, 20-4, 20-5, tờ bản đồ số 03, địa chỉ thửa đất tại tổ 2, phường Giang Biên.

Trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày 14/6/2019 đến 29/6/2019

Nếu tổ chức, cá nhân nào có ý kiến phản ánh về nội dung hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các thửa đất nêu trên, đề nghị gửi đơn đến UBND phường để được kiểm tra, xác minh, giải quyết theo quy định.

Thông báo được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, trụ sở tổ dân phố số 2 và phát thanh trên hệ thống truyền thanh phường.

Xem chi tiết nội dung Thông báo số 145,146,147,148,149/TB-UBND./.