thông báo

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi trắc nghiệm tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019
Ngày đăng 28/05/2019 | 10:46  | Lượt xem: 43

Ngày 21/5/2019, Hội đồng tuyển dụng công chức phường có thông báo số 04/TB-HĐTD về việc triệu tập thí sinh dự thi trắc nghiệm tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019

Thực hiện Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 06/03/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của UBND thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội; Hướng dẫn số 979/HD-SNV ngày 10/5/2019 của Ban chỉ đạo tuyển dụng công chức viên chức thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn tổ chức, thực hiện tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019;

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC PHƯỜNG

 

Triệu tập thí sinh: 59 thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức phường (có danh sách kèm theo) tới làm bài thi trắc nghiệm môn tin học và môn nghiệp vụ chuyên ngành trên máy vi tính.

Thời gian: Ngày 03/6/2019 (thứ hai)Ca 9, từ 10h00 đến 12h00.

Địa điểm: Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và truyền thông, số 1 Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Số báo danh và phòng thi: Đề nghị thí sinh truy cập vào Mục thông tin tuyển dụng - Cổng thông tin điện tử quận Long Biên (www.longbien.hanoi.gov.vn) để biết thông tin số báo danh và phòng thi.

* Lưu ý: Thí sinh đến trước giờ thi 15 phút và chờ tại Hội trường tầng 5 (Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông, số 1 Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân, Hà Nội); tập trung trước cửa phòng thi theo hướng dẫn để kiểm tra CMND, chụp ảnh, phát mật khẩu đăng nhập cá nhân trước khi vào phòng (thí sinh chỉ được mang bút vào phòng thi).

Thí sinh tải Thông báo triệu tập, danh sách thí sinh được triệu tập tại đường link dưới đây:

1. Giấy triệu tập 04/TB-HĐTD