thông báo

Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019”
Ngày đăng 27/05/2019 | 16:33  | Lượt xem: 136

THÔNG BÁO

Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019”

         

Thực hiện Công văn số 846/UBND-TP ngày 22/05/2019 của UBND quận Long Biên về việc hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019”. Trong đó, có nội dung đề nghị UBND phường phát động cuộc thi, tuyên truyền, vận động đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi.

UBND phường đề nghị như sau:

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019”.

Uỷ ban mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể triển khai phổ biến đến hội viên tham gia tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019”.

Đối với Đoàn thanh niên, đề nghị triển khai đến các Chi đoàn cơ sở, phát động tham gia cuộc thi sâu rộng đến đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường.

* Các cuộc thi và thời gian tổ chức: 04 cuộc thi

+ Cuộc thi lần thứ nhất: Tìm hiểu một số quy định pháp luật của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018.        

Thời gian thi: Tổ chức trong tháng 5, 6 năm 2019.

+ Cuộc thi lần thứ hai: Tìm hiểu một số quy định pháp luật về biên giới quốc gia và bảo vệ môi trường biển.

Thời gian thi: Tổ chức trong tháng 6, 7 năm 2019.

+ Cuộc thi lần thứ ba: Tìm hiểu một số quy định pháp luật của Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015 liên quan đến tội phạm bị tra tấn.

Thời gian thi: Tổ chức trong tháng  7,8 năm 2019.

+ Cuộc thi lần thứ tư: Tìm hiểu một số quy định pháp luật của Luật Tố cáo năm 2018 liên quan đến tội phạm bị tra tấn.

Thời gian thi: Tổ chức trong tháng  8,9 năm 2019.

* Hình thức thi: Thi trực tuyến trên trang thông tin điện tử phố biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

* Nội dung thi:

Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh) theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ (từ dễ đến khó).  

Số lượng câu hỏi trong 01 phần thi trực tuyến là 10 câu hỏi. Trong đó có 09 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi dự đoán số người trả lời đúng.

Bài thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đủ 10 câu hỏi.

Một phần thi trực tuyến/01 người dự thi kéo dài tối đa 30 phút.

* Giải thưởng: Mỗi đợt thi gồm: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba

Giải nhất:  1.000.000 đồng/giải

Giải nhì: 700.000 đồng/giải

Giải ba: 500.000 đồng/giải

* Tài liệu

Kế hoạch số 1200/KH-BTP ngày 09/04/2019 của Bộ Tư pháp.

Thể lệ số 1513/TLBTC.

Công văn số 1290/BTP-PBGDPL ngày 16/4/2019 của Bộ Tư pháp

Các tài liệu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ: www.http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/exam.aspx và trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật của Thành phố: http://pbgdpl.hanoi.gov.vn ./.