thông báo

Thông báo lịch thực hiện các nội dung trong thi tuyển công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019
Ngày đăng 15/05/2019 | 17:46  | Lượt xem: 119

Thực hiện Hướng dẫn số 979/HD-SNV ngày 10/5/2019 của Ban chỉ đạo tuyển dụng công chức viên chức thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn tổ chức, thực hiện tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày 14/5/2019, Hội đồng tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên ban hành Thông báo số 02/TB-HĐTD về lịch thực hiện các nội dung trong thi tuyển công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019.

Thông báo được niêm yết tại trụ sở UBND quận, UBND các phường có chỉ tiêu tuyển dụng, đăng trên "Mục thông tin tuyển dụng - Cổng thông tin điện tử quận Long Biên".

Chi tiết Thông báo số 02/TB-HĐTD tại đây.