thông báo

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại ô đất C6/CC2, phường Giang Biên
Ngày đăng 06/05/2019 | 16:02  | Lượt xem: 74

Công ty cổ phần đấu giá số 5 - quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án: Xây dựng công trình hành chính, y tế, văn hóa tại ô đất C6/CC2, phường Giang Biên

Ngày 19/4/2019, Công ty cổ phần đấu giá số 5 - quốc gia ban hành Thông báo số 116/2019/CV về việc mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án: Xây dựng công trình hành chính, y tế, văn hóa tại ô đất C6/CC2, phường Giang Biên, cụ thể:

- Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND quận Long Biên giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất quận Long Biên

- Đơn vị tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất: Công ty cổ phần đấu giá số 5 – Quốc gia

- Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại điểm đ khoản 1 điều 56 Luật Đất đai và phải bảo đảm điều kiện cho thuê đất theo quy định pháp luật và theo quy định tại Phương án đấu giá đã được UBND quận Long Biên phê duyệt.

- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng

- Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá:

+ Thời gian: Từ ngày 23/4/2019 đến ngày 10/5/2019 (giờ hành chính)

+ Địa điểm: Trung tâm phát triển quỹ đất quận Long Biên (Địa chỉ: Tầng 3, khu Liên cơ quan UBND quận Long Biên, số 3 phố Vạn Hạnh, phường Việt Hưng)

Nội dung chi tiết Thông báo số 116/2019/CV ngày 19/4/2019 xem tại đây.