thông báo

Thông báo công khai hồ sơ chuyển MĐSD đất của ông Nguyễn Tuấn Hưng, tổ 7 phường Giang Biên
Ngày đăng 12/04/2019 | 14:50  | Lượt xem: 58

UBND phường Giang Biên niêm yết công khai hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của ông Nguyễn Tuấn Hưng diện tích 55,0 m2 tại thửa đất số 62(2)-2, tờ bản đồ số 7, tổ 7, phường Giang Biên

UBND phường Giang Biên nhận được hồ sơ của ông Nguyễn Tuấn Hưng về việc chuyển mục đích sử dụng diện tích 55,0 m2 đất trồng cây lâu năm sang thành đất ở đô thị đối với thửa đất số 62(2)-2, tờ bản đồ số 7, tại tổ 7, phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Thửa đất đã được Sở Tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CM 139541 ngày 04/5/2018, số vào sổ cấp GCN: CS_LB 12910.

Căn cứ Điều 19 bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội, UBND phường Giang Biên thông báo nội dung sau:

Niêm yết công khai hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của ông Nguyễn Tuấn Hưng diện tích 55,0 m2 tại thửa đất số 62(2)-2, tờ bản đồ số 7, tổ 7, phường Giang Biên.

Thời gian niêm yết công khai là 15 ngày,

Kể từ ngày 12/4/2019 đến ngày 27/4/2019.

Địa điểm niêm yết: Trụ sở tổ dân phố số 7, đài phát thanh, trụ sở UBND phường Giang Biên.

Trong thời hạn 15 ngày nói trên nếu tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nào có ý kiến, kiến nghị gì liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất của ông Nguyễn Tuấn Hưng thì nộp đơn tới UBND phường Giang Biên để được giải quyết. Sau thời gian thông báo trên, nếu không có ý kiến, kiến nghị gì, UBND phường sẽ hoàn thiện hồ sơ, trình UBND quận Long Biên xem xét chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định hiện hành.

Xem chi tiết Thông báo tại đây